Tlakové čištění

Tlakové čištění kamene, průmyslové tlakové čištění, tlakové čištění mokrou párou, tlakové čištění podlah, tlakové čištění obkladů, tlaková desinfekce povrchů, tlakové čištění fasád a opláštění budov, tlakové čištění kamene, talkové  odmašťování povrchů, tlakové čištění kovových konstrukcí, tlakové čištění graffiti zajišťuje naše firma dle Vašeho přání a požadovaného rozsahu služeb dle našich interních směrnic ISIS System® a odborné licence a certifikace společnosti AHCP® patentním systémem TURBO FORCE® / FALCH®.

Naše firma zajišťuje realizaci zakázek v rámci celé České a Slovenské republiky. Přesná cenová kalkulace včetně dopravného je vždy řešena individuálně. V případě Vašeho zájmu o naše služby ve Vašem regionu je zapotřebí nás kontaktovat poptávkou, telefonicky nebo emailem.

Tato interní technologická  norma naší firmy  přináší maximální spokojenost Vás – našich zákazníků v plné součinnosti se zachováním etických a jakostních prováděcích  standardů. ISIS System®  je poslání a garance, které má přispět a pomoci dosáhnout spokojenosti Vás jako našeho zákazníka a především přispět k dosažení co nejvyšší kvality provedené práce a výsledku realizace.

AHCP certifikace™ (association health cleaning professional) zavazuje naši firmu k ekologické šetrnosti z hlediska údržby – čištění – mytí venkovních a vnitřních povrchů a objektů. Cílem certifikace je zachováním etických a jakostních prováděcích údržbových standardů včetně dlouhodobé udržitelnosti ochrany povrchů a svěřeného majetku.

Kamenický Servis® je odborně způsobilou a renomovanou prováděcí firmou s kvalitním zázemím zakládajícím se na odborném vzdělání, teoretických vědomostech a bohaté a dlouholeté praxi prováděných služeb a realizací a spoluprací s významnými institucemi  v rámci ČR, Německu a Rakousku. Hlavním zdrojem odborných znalostí vedoucích pracovníků firmy je studium středoškolských řemeslných oborů a dlouholeté studium materiálů a zbožíznalství v oboru podlahového průmyslu.

Ze strany celosvětových výrobců podlahových a dlažbových materiálů je v rámci doporučováno co nejšetrnější čištění podlah z hlediska užívání chemických čistících systémů a to z důvodu toho, aby nedocházelo k chemické změně PH povrchu a jejich možného povrchového poškození či otevření. Z tohoto hlediska je doporučováno čištění horkou párou či tlakem systémem TURBO FORCE® v šetrné kombinaci s mechanicky čistícími pady Twister HTC® místo běžně nabízených a užívaných chemických strojových čistících systémů.

Níže lze shlédnout vyobrazení technologického patentní systému TURBO FORCE® včetně specifikace klíčových technologických kritérií této profesionální technologie. Systémy jsou užívány v kombinaci s dalšími zařízeními od zařízení na dodávku studené vody / horké vody / horké páry a vzduchu / přisávání chemických přípravků ve spojení s mechanickým šetrným systémem Twister HTC®.

Výše uvedený systém patentního čištění TURBO FORCE® / TWISTER HTC® pracuje s kombinací níže uvedených technologických parametrů:

  • Tlak: 50-500 bar
  • Teplota: 0-120 stupňů | voda & horká pára
  • Odsávání: kontinuální do extrakčního zásobníku
  • Elektřina: 230V s jištěním 10AM -16AM + PHM pohon (diesel)

Tímto Vám děkujeme za Váš čas stráveným shlédnutím tohoto technologického listu systému ISIS System® naší firmy, který Vám dlouhodobě zajistí kvalitně vyčištěné podlahové či kamenné povrchy včetně možné ochrany a impregnace podlah.