Kamenické práce

Kamenické práce, repase a renovace kamene a kamenných povrchů jde ruku v ruce s filozofií portálu Kamenický Servis® a námi prováděných kamenických služeb.

Kontaktujte nás

Kamenický Servis®

Kamenické práce, kameníci Praha, kamenictví, inspekce a znalecké posudky kamene, repase kamenných schodů, renovace kamenných schodů, broušení kamenných schodů, repase památek, repase pomníků, repase soch, repase kamene, kamenické práce, kamenické opravy kamene, kamenictví, broušení kamene, broušení kamenných podlah, stavební kamenické práce, restaurátorské kamenické práce, rekonstrukce kamene, čištění kamene, tryskání kamene, parní čištění kamene, impregnace kamene, anti-graffiti ochrana kamene a povrchů je naše sdružení připravena zajistit dle Vašeho přání a požadovaného rozsahu služeb dle norem IICRC™ a patentního odborně prováděcího systému ISIS System™ našeho sdružení Kamenický Servis®.

Ochrana proti graffiti

Kamenické práce

ISIS System™ je patentní odborně prováděcí systém a norma pro inspekci, znalectví, zpracování, renovaci, ochranu kamenných povrchů. ISIS System™ je ochrannou obchodní a řemeslnou patentní prováděcí technologií našeho sdružení a slovo ISIS je složeninou anglického významu několika počátečních slov – Inteligent – Stone – Inovative – System (Inteligentní kamenný inovativní systém). ISIS System™ je posláním našeho sdružení, které má přispět a pomoci dosáhnout spokojenosti Vás jako našeho zákazníka a především přispět k dosažení co nejvyšší kvality provedené práce a výsledku realizace.

Tato interní technologická norma našeho sdružení přináší maximální spokojenost Vás – našich zákazníků v plné součinnosti se zachováním etických a jakostních prováděcích kamenických standardů včetně dlouhodobé udržitelnosti ochrany kamenných povrchů a svěřeného majetku.

Kamenické práce

Kamenické práce a jejich profesionální realizace je díky moderní době a nově vyráběným materiálů je čím dál specifičtější obor s důrazem na odborně prováděcí znalosti kamenných povrchů a materiálového znalectví prováděcí a realizační sdružení Kamenický Servis®. Na základě této skutečnosti je naše sdružení držitelem a absolventem českých a mezinárodních škol a odborně-realizačních školení u výrobců a odborných institucí včetně školení u specializovaných výrobců a dodavatelů chemické a strojní technologie v rámci České republiky, Evropy, USA, Austrálie a Velké Británie.

Kamenické práce, repase a renovace kamene a kamenných povrchů jde ruku v ruce s filozofií portálu Kamenický Servis® a námi prováděných kamenických služeb.. Naše sdružení a webový portál Kamenický Servis® je již dlouholetým členem asociace National Association of Memorial Masons – slučující významné kamenické zpracovatelské sdružení v rámci Velké Británie a Skotska se zaměření na opracování kamene, výroby památníků, obkladových kamenných povrchů, repase a renovace schodišť a soch a především repase a renovace památkově chráněných historických objektů. Naše sdružení hojně využívá hojně svých mezinárodních zkušeností v oblasti kamenických prací a odborné repase kamene a úspěšně je přenáší do České a Slovenské republiky včetně Rakouska a Německa, kde jsou zastoupeni také naši významní dlouhodobí zákazníci.

Vedoucí pracovníci sdružení Kamenický Servis a jejich – naše filozofie podnikání striktně odmítá tzv. nízkonákladové cenové koncepce, což vnímáme z našeho hlediska jako neetické chování tzv. levných firem a dlouhodobě se proti tomuto neetickému chování snažíme bránit a chránit a to jak prostřednictvím médií, webových stránek, tak PR osvěty, tak ve spolupráci s odbornými lektory a renomovanými ústavy, se kterými naše sdružení externě dlouhodobě spolupracuje na bázi intenzivní distanční formy spolupráce a tímto všem za tuto možnost děkujeme a uvádíme např. Prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc. (specializace na pozemní stavby), Ing. arch. Ondřej Ševců (obnova památek), Ing. Martin Blaha (úprava povrchů), Doc. Ing. Ota Matýšek st, PhD. (technologie staveb), Ing. Vladimír Kohút (statika), Ing. Martě Píchové (odvlhčování), Ing. Pavlu Richterovi (technologie podlah), Doc. Ing. arch. Petr Špička, PhD. (architektura), prof. Ing. Petr Turček, PhD. (zakládání staveb), Ing. Pavel Šefl & Dr. Martin Procházka (ochrana povrchů), Ing. Mag. Margit Leidinger & Jiří Kudrna (čištění a konzervace povrchů), Ing. Miroslav Maxa (betonové a kamenné povrchy) a distanční spolupráce s UK VŠCHT a ČVUT aj. Tyto renomovaní partneři a vzájemná spolupráce naše sdružení a odborně způsobilé znalosti nás oboustranně posouvají po kvalitativní příčce stále výše.

Kamenické práce

Naši vedoucí pracovníci jsou neustále kontinuálně v rámci externí distanční formy studia na akademii Národního památkového úřadu vzděláváni a školeni na ochranu a obnovu památkově chráněných objektů, proto aby v rámci našich realizací byly splněny Národním památkovým úřadem stanovené normy a bylo  tak řemeslně a realizačně dosaženo v rámci našeho patentního systému ISIS System™ té nejvyšší kvality a dobře odvedené práce s dlouhodobou hodnotou a to především proto, že naše filozofie a přístup věří a uznává fakt, že Česká republika se v rámci obnovy a renovace památek řadí k nejvyspělejším zemím na světě a v Evropě.

Filozofií sdružení Kamenický Servis® je nabídnout a poskytnou širokou škálu služeb v oblasti revitalizace kamenných povrchů, inspekce a znaleckých posudků kamene, repase památek, repase pomníků, repase soch, repase kamene, kamenických prací, kamenických oprav kamene, kamenictví, broušení kamene, broušení kamenných podlah, stavební kamenické práce, restaurátorské kamenické práce, rekonstrukce kamene, čištění kamene, tryskání kamene, parní čištění kamene, impregnace kamene, anti-graffiti ochrana kamene a povrchů prostřednictvím námi proškolených a zkušených pracovníků a profesionálního týmu v souladu s naších interním kodexem Diamond Professional™.

Posláním sdružení Kamenický Servis® je zajistit pro naše klienty zcela komplexní služby v oblasti pokládky a dodávky nových kamenných povrchů a materiálů přes repase kamene a revitalizace kamenných povrchů, čištění kamenných povrchů včetně výškových kamenických prací, renovace kamenných povrchů včetně povrchového ošetření, impregnace a konzervace kamene kamenných povrchů včetně renovace a čištění kamenných schodišť a podest, renovace teraco podlah a schodů a jiných kamenných materiálů na zemi i ve výškách v souladu s naších interním kodexem Diamond Professional™.

Kamenické práce Praha

Sdružení Kamenický Servis® dlouhodobě spolupracuje s profesionálním portálem Nejřemeslníci.cz. Nejřemeslníci.cz pomáhají najít spolehlivé sdružení na základě referencí předchozích zákazníků. Naše kvalitní reference získané přímo od zákazníků můžete přímo on-line na portále Nejřemeslníci.cz.

Sdružení Kamenický Servis® dlouhodobě spolupracuje a je členem české asociace úklidu a čištění. Naším společným cílem je vize a její naplnění, že dnešní pracovníci, kteří přicházejí do styku s kamennými povrchy by měli být vzdělanými odborníky, kteří vědí jak odborně správně, systematicky a kvalitně revitalizovat a ošetřit povrchy a nepoškozovat přitom ošetřované materiály ale ani naše životní prostředí! Hlavním cílem však bylo a stále je – posunout péči a údržbu kamenných povrchů a revitalizaci kamenných povrchů v myšlení naprosté většiny lidí z popelky, z podřadné a neuznávané činnosti na uznávané odvětví – řemeslně prestižní obor. Revitalizace – čištění a údržba kamenných povrchů není pouze odstranění viditelného nepořádku. Jde především o údržbu a ochranu svěřených hodnot a majetku.

Sdružení Kamenický Servis® je členem asociace IFMA od roku 2008 a její interní systém fungování a poskytování služeb je zajišťováno dle norem a standardů této asociace a naše interního kodexu Diamond Professional™. Asociace IFMA vznikla květnu roku 1980 ve Spojených státech amerických k ustanovení sdruženíi National Facility Management Association (NFMA). O rok později se z této organizace stala International Facility Management Association (IFMA), aby byl umožněn přístup Kanadě. Díky tomuto kroku došlo k dynamickému růstu této asociace. Evropa se s pojmem facility management setkává až na počátku 90. let (EuroFM). Mezi první země, které tento obor zaznamenaly, řadíme Velkou Británii, Skandinávské země, Francii a Benelux. O pět let později se tento obor rozšířil i do německy mluvících zemí. Česká republika byla prvním post-komunistických státem, který se zapojil do sítě Facility Manažerů IFMA (r. 2000).

Sdružení Kamenický Servis®

Facility servis a revitalizace kamenných povrchů dle organizace IFMA lze definovat jako „metodu, jak v organizaci sladit pracovní prostředí, pracovníky a pracovní činnosti. Cílem facility managementu je „posílit ty procesy v organizaci, pomocí nichž pracoviště a pracovníci podají nejlepší výkony a v konečném důsledku pozitivně přispějí k ekonomickému růstu a celkovému úspěchu organizace.

Sdružení Kamenický Servis® a řemeslná zručnost, přírodní kámen a kamenné výrobky a s tím spojené profesionální služby a etický kodex podnikání jsou v dnešní sdruženíi nezastupitelné. Prvořadým úkolem, který přetrvává až do dnešní podoby svazu je nepřipustit rozpad vzájemných vztahů, které nás ke kamenické profesi vzájemně vážou.

Sdružení Kamenický Servis® je držitelem a členem mezinárodních asociací a prestižních certifikátů získaných na základě absolvování školení v oblastech metodiky renovace, opracování a restaurování kamene včetně nejefektivnější formy a způsobů čištění kamenných povrchů a materiálů včetně impregnace a dlouhodobé ochrany kamenných povrchů.

Kamenické práce Praha

Videogalerie

Čištění fasád
Čištění fasád
Čištění fasád

Kamenický Servis® je držitelem odborné certifikace IICRC – inspekce a revize povrchových materiálů (kámen, beton, dlažba, fasádní povrchy, přírodní materiály, dřevo aj.) britského institutu INSTITUTE od inspection of cleaning and restoration®. Tato licence nás opravňuje k odbornému provádění revizí a revitalizace kamenných povrchů a materiálů, jako profesionální aplikační a odborně způsobilou prováděcí sdružení a kamenický subjekt. Tato naše klíčová způsobilost je základem a zárukou výsledné kvality námi prováděných služeb.

Kamenický Servis® je prestižním partnerem a renomovanou certifikovanou prováděcí a aplikační sdružení samočistících fotokatalytických exklusivního výrobce nanotechnologií 2.generace sdružení ADVANCED MATERIALS – JTJ . JTJ je inovační sdružení orientovaná na nanotechnologie. Zaměřuje se na oblasti nanočástic keramických oxidů a jejich praktického využití. Jejím cílem jsou inovace s mimořádným tržním potenciálem, vysokou přidanou hodnotou a uplatněním na globálním trhu. Tyto unikátní a prestižní produkty posouvají hranice současných možností v ochraně životního prostředí a energetice.

Kamenický Servis® je dlouholetým členem asociace National Association of Memorial Masons – slučující významné kamenické zpracovatelské sdružení v rámci Velké Británie a Skotska se zaměření na opracování kamene, výroby památníků, obkladových kamenných povrchů, repase a renovace schodišť a soch a především repase a renovace památkově chráněných historických objektů.

Kamenické poslání asociace National Association of Memorial Masons v rámci Velké Británie a Skotska v oblasti kamenického průmyslu chránit zájmy prostřednictvím podpory vysokých standardů, širokého výběru kamenických služeb a dosažení většího porozumění ve všech záležitostech týkajících se přírodního kamene a pomníků. Svým členů se asociace snaží poskytnout pomoc a podporu a vzdělání a kontinuální rozvoj tohoto historického řemesla.

Kamenická asociace NAMM, která je nyní památkovým ústavem Velké Británie jmenována jako hlavní poradní orgán v záležitostech pamětních a zděných v celé zemi, má za úkoly spravovat a pečovat o státem určení pamětihodnosti a historické památky s to prostřednictvím svých členský a odborně způsobilých a prováděcích firem.

Služby sdružení Kamenický Servis® a Vaše spokojenost s námi provedenými realizacemi je pro nás prioritní. Jsme si vědomi, že v tomto oboru se nedává šance dvakrát. Z tohoto důvodu stále modernizujeme naše technologie, vytváříme a inovujeme nové a stávající technologické postupy v oblasti repase a renovace a instalace kamene, revitalizace a čištění povrchů, kde vyhledáváme nové kvalitní přípravky a nástroje, abychom dostáli našeho závazku Vaší spokojenosti a vytvářeli skutečné hodnoty a prestižní práci a požadovaný výsledek v souladu s naších interním kodexem Diamond Professional™.

Proč sdružení Kamenický Servis®?

 1. Komplexnost revitalizace nemovitostí
 2. Profesionální zázemí a přístup
 3. Administrativní zázemí a agenda
 4. Metodická prováděcí odbornost
 5. Řemeslná praxe, zkušenost v oboru

Prestižní reference sdružení

 1. OC PALLADIUM PRAHA
 2. STÁT ČESKÁ REPUBLIKA
 3. PAMÁTKOVÝ ÚSTAV ČR
 4. MAGISTRÁT HL.M. PRAHY
 5. GALERIE MÁNES PRAHA

Firma Kamenický Servis®

Na základě dlouholetých a prestižních zkušeností zabezpečíme bezproblémovou instalaci nových kamenných povrchů, obkladů a podlah či repase a renovace kamenných povrchů, rekonstrukce kamenných prvků, revitalizaci památníků, soch a pomníků a čištění a ochranu povrchů a materiálů od A do Z. Vaše volba naší profesionální sdružení naším prostřednictvím optimalizuje Vaše náklady se zachováním vysoké kvality a VIP klientského komfortu.

Sdružení Kamenický Servis® a jeho prestižní přístup je vždy založen na vstupních konzultací s naším zákazníkem. Vstupní konzultace provádění odborných a řemeslných prací je interním standardním postupem naší firemní filozofie. Cílem vstupní konzultace je především zjištění níže uvedených kritérií:

 

 • Rozsah činnosti a rozsah prací v místě realizace
 • Náročnost provedení úkonů a požadovaného výsledku realizace
 • Termín provedení a stanovení potřebného času realizace
 • Podmínky k provádění profesionálně řemeslných prací
 • Specifikace jednotlivých úkonů v čase a časový rozvrh realizace
 • Finanční kalkulace a rozpočtové a finanční podmínky realizace

Kamenický Servis® a naši profesionální partneři

Naše sdružení spolupracuje s výhradně prověřenými dodavateli kvalitních materiálů a kamene, kamenosochařů a významných kapacit v oboru, dodavateli profesionálních pomůcek a vybavení pro provádění našich činností a revitalizací a ochrany povrchů.

Našimi prestižními partnery a výhradními dodavateli jsou především níže uvedené sdružení a značky:

 • ADVANCED MATERIALS
 • DEMA DEKOR CZ
 • AKEMI INTERNATIONAL
 • BELLINZONI
 • MOSMATIC AG
 • HILTI SYSTEM
 • ANKER TECHNOLOGY
 • NANO PROFESIONAL
 • REDIMAX & HTC SYSTEM
 • KRÄNZLE ČR
 • WEHA SYSTEM
 • BIERCHMEIER SYSTEM
 • DR. SCHUTZ
 • FINALIT
 • FN NANO
 • 3M CZECH
 • EUKULA
 • VON ARX

V případě Vašeho zájmu můžete navštívit naší fotogalerii či videogalerii a prohlédnout si ukázky našich realizací či přímo sekci ceník, kde naleznete přehled našich úkonů a jejich cenových hladin.

Děkujeme za Vaši přízeň a těšíme se na spolupráci.

Vedení společnosti Kamenický Servis®

Kontaktní formulář

Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů