Impregnace

Impregnace kamene, impregnace kamenné dlažby, impregnace betonové dlažby, impregnace cotto dlažby, impregnace pískovce, impregnace žuly, impregnace mramoru, impregnace travertinu, nátěry kamene a kvalitní úprava povrchu kamene je zajišťována naší firmou KAMENICKÝ SERVIS®  dle přísných certifikačních norem institutu IICRC a profesionální systému OBTEGO®, WEISS®.

Při použití běžné hydrofobní impregnace dochází k vytvoření povrchového ochranného filmu, který slouží k ochraně prosakování kapalin. Tato hydrofobní ochranná vrstva je bohužel málo odolná proti mechanickému poškození, otěru a postupně tak ztrácí svoje účelové kladné vlastnosti. Navíc je také postupně snižována odolnost proti mrazu a často dochází k narušení soudržnosti vrchní vrstvy betonu.

DŮLEŽITÉ je si uvědomit, že téměř všechny (nano) hydrofobní impregnace / nátěry jsou určeny pro kamenné, betonové, dřevěné či keramické povrchy a to bez ohledu na složení a chemické vazby podlahového materiálu s chemickým složením ochranného impregnačního nátěru, jelikož složení je založeno na bázi – SiO2 (nano částice křemíku), silanů, siloxanů, vodných rozpouštědlových složek, olejů, teflonových složek avšak = JEDNÁ SE O TZV. UNIVERZÁLNÍ POUŽITÍ.

Ochranné nátěry na betonové dlažby lze členit do skupin podle mnoha hledisek. Základní rozdělení definuje norma ČSN EN 1504-2, a to na hydrofobní impregnace, impregnace a nátěry (ve smyslu povlaky, v originále coatings). Norma používá slovo „nátěr“ v užším významu. Hydrofobní impregnace vytváří povrch odpuzující vodu. Póry a kapiláry jsou vnitřně potaženy, avšak nejsou zaplněny (viz obr. 1). Na povrchu betonu se nevytváří film a dochází jen k malé nebo vůbec žádné změně vzhledu. Při impregnaci se snižuje porozita povrchu betonu a dochází k jeho zpevnění. Póry a kapiláry jsou částečně, nebo úplně, zaplněny (viz obr. 2). Nátěr (povlak) pak vytváří na povrchu konstrukce souvislý film (viz obr. 3).

Norma uvádí pět cílů, kterých lze aplikací nátěru (systému povrchové ochrany) dosáhnout. Prvním je „ochrana proti vnikání“, kdy povrchová úprava má omezit vnikání, nejčastěji vody, do betonu. Použitelné jsou hydrofobní impregnace, impregnace i povlaky. Jedná se o typický cíl aplikace povrchové ochrany betonu. Při jeho návrhu nebo provádění, je třeba neopomenout skutečnost, že povrchová úprava bude, přinejmenším částečně, bránit odpařování vlhkosti z betonu, a proto je třeba pečlivě zvážit, zda bude zásah proveden dokonale a nepovede k hromadění vlhkosti v konstrukci.

Druhým cílem je „regulace vlhkosti“, kdy lze využít buď hydrofobní impregnaci nebo povlak. V tomto případě se aplikací nátěru snažíme omezit vlhkost betonu, protože pro beton příslušné konstrukce představuje voda korozní činitel. Provádí se typicky v případě konstrukcí postižených alkalicko-křemičitou reakcí či síranovou korozí pro částečné prodloužení jejich životnosti.

Třetím cílem je zvýšení fyzikální odolnosti povrchu konstrukce, kdy norma předpokládá buď impregnaci nebo povlak. Typickým příkladem tohoto zásahu je zvýšení odolnosti podlahy v obrusu.

Čtvrtým cílem je zvýšení chemické odolnosti. Dle normy toho lze dosáhnout pouze povlakem, který betonovou konstrukci od agresivního prostředí oddělí. Posledním pátým cílem je zvýšení elektrického odporu betonu. V tomto případě je snahou snížit vlhkost betonu a omezit tak riziko koroze výztuže. Suchý beton má větší elektrický odpor než beton vlhký. Dosáhnout toho lze pomocí speciální silikátové impregnace s obsahem lithia v transparentním vzhledu či vzhledu probarveném nebo barevného povlaku, který nese budoucí rizika nepřilnavosti, puchýřkatění, odlupování atd.

Impregnace kamene a dlažby – WEISS®

WEISS Steinpflege je rakouská firma s vlastním vývojovým zázemím unikátních receptur ochranných systémů a výrobce vysoce kvalitní chemické povrchové ochrany pro kamenné, keramické a umělé kamenné povrchy. Hlavní koncepce firmy spočívá ve vývoji a výrobě povrchové ochrany pro kamenné a keramické podlahy. Těžištěm této koncepce je přesné přizpůsobení povrchové ochrany příslušnému povrchu s doporučením následné údržby.

WEISS Steinpflege ochranny systém vyniká svoji komplexní škálou unikátních produktů značky WEISS®, které  čistí, chrání, zušlechťují a pečují o povrchy a podlahy. Pokud tedy hledáte řešení, například jak ochránit vaši podlahovou či dlažbovou krytinu před obecným znečištěním a skvrnami nebo dodat vašemu povrchu vysoce kvalitní a trvalý ochranný štít, jste na správném místě.

Výrobky firmy WEISS Steinpflege jsou ukázkou vynikajícího výkonu  čistících a ochranných produktů tržního a technologického lídra. Jsou to technologicky špičkové, moderní produkty pro přírodní a umělé kameny, beton, teraco, kameninu, keramiku atd. Produkty společnosti WEISS Steinpflege jsou vyráběny podle nejmodernějších standardů. Široká a kompletní paleta produktů umožňuje provádět na všech kamenných a keramických površích kompletní renovační, čistící, ošetřovací a ochranné práce.

Všechny impregnace jsou na vodní bázi, jsou tudíž velmi ohleduplné k životnímu prostředí, neobsahují rozpouštědla, nebezpečné látky a jsou pachově neutrální. Účinnou ochrannou složkou hlavních impregnací jsou fluoropolymery, které vytvářejí velmi odolný povrch s odolností vůči vodě, mastnotám, olejům a voskům. Aplikace je prováděna v transparentní nebo zvýrazňující úpravě.

PŘEHLED POUŽÍTÍ A APLIKACE IMPREGNACÍ – WEISS®

  • kamenné dlažby / podlahy
  • přírodní materiály – obklady / dlažby / podlahy
  • keramické dlažby / podlahy
  • minerální dlažby / podlahy
  • cotto dlažby / podlahy
  • památkově chráněné povrchy
  • leštěné dlažby / podlahy
  • zátěžové dlažby / podlahy

TECHNICKÉ LISTY

WEISS FS PREMIUM
WEISS FS PRO
WEISS FT BRILLIANT
WEISS GS GRUNDSCHUTZ