Renovace schodů a podlah z kamene

Renovace schodů, renovace podlah, repase kamenných a teraco povrchů jde ruku v ruce s filozofií portálu Kamenický Servis® a námi prováděných renovací a ochrany kamenných povrchů.

Renovace schodů a podlah z kamene

Renovace schodů, renovace podlah, repase kamenných a teraco povrchů jde ruku v ruce s filozofií portálu Kamenický Servis® a námi prováděných renovací a ochrany kamenných povrchů.

Renovace schodů a podlah z kamene

Renovace schodů, renovace podlah, repase kamenných a teraco povrchů jde ruku v ruce s filozofií portálu Kamenický Servis® a námi prováděných renovací a ochrany kamenných povrchů.

Renovace schodů a podlah z kamene

Renovace kamenných schodů, renovace kamenných podlah, repase teraco podlah, broušení kamenných schodů, broušení kamenných podlah, jehličkování kamenných schodů, tryskání kamenných schodů, tryskání kamenných fasád, čištění kamenných schodů, profesionální konzervace a impregnace kamenných schodů a podlah, antigraffiti ochranné nátěry jde ruku v ruce s naší filozofií a námi prováděných renovací a ochrany kamenných povrchů v rámci firmy Kamenický Servis® dle našich interních firemních standardů ISIS SYSTEM®, IICRC™, NWFA™, OBTEGO®, WEISS®.

Logo BLASTER BLASTER® je obchodní ochranná známka a značkový technologický koncept odborně způsobilé prováděcí firmy Floor Special Services® zaměřený na odstranění, přípravu a renovaci podlahových povrchů. Tato značková realizační koncepce přináší maximální profesionalitu v plné součinnosti se zachováním etických, ekologických a jakostních prováděcích standardů včetně smluvní garance poskytovaných služeb zhotovitele.

Kamenický Servis® je odborně způsobilou a renomovanou prováděcí firmou s kvalitním zázemím zakládajícím se na odborném vzdělání, praktických a teoretických vědomostech, bohaté a dlouholeté praxi prováděných služeb a realizací a spoluprací s významnými institucemi v rámci ČR, Německu a Rakousku. Hlavním zdrojem odborných znalostí vedoucích pracovníků firmy je studium středoškolských řemeslných oborů a vysokoškolských technických oborů.

Renovace schodů, podlah a fasád z kamene je díky moderní době a nově vyráběným materiálů je čím dál specifičtější obor s důrazem na odborně prováděcí znalosti kamenných povrchů a materiálového znalectví prováděcí a realizační firmy. Na základě této skutečnosti je naše firma držitelem a absolventem českých a mezinárodních odborně-realizačních školení u výrobců a odborných institucí včetně školení u specializovaných výrobců a dodavatelů chemické a strojní mechanické technologie v rámci České republiky, Evropy a Velké Británie.

Renovace schodů, podlah a fasád z kamene včetně kvalitní impregnace – ochrany – konzervace kamene jde ruku v ruce s filozofií a založením firmy Kamenický Servis® od roku 2006 v České Republice. Naše praxe započala již v 90-tých letech dvacátého století v České a Slovenské republice a následně v Rakousku a Německu, kde jsou zastoupeni také naši významní dlouhodobí zákazníci.

Renovace schodů, podlah a fasád z kamene včetně kvalitní impregnace – ochrany – konzervace kamene a naše filozofie podnikání striktně odmítá tzv. nízkonákladové cenové koncepce, což vnímáme z našeho hlediska jako neetické chování tzv. levných firem a dlouhodobě se proti tomuto neetickému chování snažíme bránit a chránit a to jak prostřednictvím médií, webových stránek, tak PR osvěty, tak ve spolupráci s odbornými lektory a renomovanými ústavy, se kterými naše firma externě dlouhodobě spolupracuje na bázi intenzivní distanční formy spolupráce.

Tímto všem za tuto možnost děkujeme a uvádíme např. Prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc. (specializace na pozemní stavby), Ing. arch. Ondřej Ševců (obnova památek), Ing. Martin Blaha (úprava povrchů), Doc. Ing. Ota Matýšek st, PhD. (technologie staveb), Ing. Vladimír Kohút (statika), Ing. Martě Píchové (odvlhčování), Ing. Pavlu Richterovi (technologie podlah), Doc. Ing. arch. Petr Špička, PhD. (architektura), prof. Ing. Petr Turček, PhD. (zakládání staveb) a distanční spolupráce s UK VŠCHT a ČVUT aj. Tyto renomovaní partneři a vzájemná spolupráce naši firmu a odborně způsobilé znalosti nás oboustranně posouvají po kvalitativní příčce stále výše.

Naši vedoucí pracovníci jsou neustále kontinuálně v rámci externí distanční formy studia na akademii Národního památkového úřadu vzděláváni a školeni na ochranu a obnovu památkově chráněných objektů, proto aby v rámci našich realizací byly splněny Národním památkovým úřadem stanovené normy a bylo tak řemeslně a realizačně dosaženo v rámci našeho patentního systému ISIS System™ té nejvyšší kvality a dobře odvedené práce s dlouhodobou hodnotou a to především proto, že naše filozofie a přístup věří a uznává fakt, že Česká republika se v rámci obnovy a renovace památek řadí k nejvyspělejším zemím na světě a v Evropě.

Filozofií firmy Kamenický Servis® je nabídnout a poskytnou širokou škálu služeb v oblasti revitalizace kamenných povrchů, inspekce a znaleckých posudků kamene, repase památek, repase pomníků, repase soch, repase kamene, kamenických prací, kamenických oprav kamene, kamenictví, broušení kamene, broušení kamenných podlah, stavební kamenické práce, restaurátorské kamenické práce, rekonstrukce kamene, čištění kamene, tryskání kamene, parní čištění kamene, impregnace kamene, anti-graffiti ochrana kamene a povrchů prostřednictvím námi proškolených a zkušených pracovníků a profesionálního týmu v souladu s naších interním kodexem Diamond Professional™.

Firemní know-how, členství a certifikace firmy

Kamenický Servis® je připravena zajistit pro naše klienty zcela komplexní služby v oblasti renovace kamenných povrchů, čištění a oživení kamenných povrchů, dlouhodobé ochrany kamenných povrchů včetně inspekce a technických posudků kamenných povrchů v souladu s naších interním kodexem a norem IICRC™, NWFA™ a patentního odborně prováděcího systému ISIS System™.

Kamenický Servis® dlouhodobě spolupracuje s profesionálním portálem Nejřemeslníci.cz. Nejřemeslníci.cz pomáhají najít spolehlivé firmy na základě referencí předchozích zákazníků.

Videogalerie

Kamenické práce Praha

Kamenický Servis® dlouhodobě spolupracuje a je členem české asociace úklidu a čištění. Naším společným cílem je vize a její naplnění, že dnešní pracovníci, kteří přicházejí do styku s dřevěnými a přírodními povrchy by měli být vzdělanými odborníky, kteří vědí jak odborně správně, systematicky a kvalitně revitalizovat a ošetřit povrchy a nepoškozovat přitom ošetřované materiály ale ani naše životní prostředí! Hlavním cílem však bylo a stále je – posunout péči a údržbu povrchů a revitalizaci povrchů v myšlení naprosté většiny lidí z popelky, z podřadné a neuznávané činnosti na uznávané odvětví – řemeslně prestižní obor.

Kamenický Servis® je členem asociace IFMA od roku 2008 a její interní systém fungování a poskytování služeb je zajišťováno dle norem a standardů této asociace a naše interního kodexu. Asociace IFMA vznikla květnu roku 1980 ve Spojených státech amerických k ustanovení společnosti National Facility Management Association (NFMA). O rok později se z této organizace stala International Facility Management Association (IFMA), aby byl umožněn přístup Kanadě. Díky tomuto kroku došlo k dynamickému růstu této asociace. Evropa se s pojmem facility management setkává až na počátku 90. let (EuroFM). Mezi první země, které tento obor zaznamenaly, řadíme Velkou Británii, Skandinávské země, Francii a Benelux. O pět let později se tento obor rozšířil i do německy mluvících zemí. Česká republika byla prvním post-komunistických státem, který se zapojil do sítě Facility Manažerů IFMA (r. 2000).

Kamenický Servis® je členem asociace NWFA od roku 2010. Posláním asociace NWFA je stanovit souhrn celosvětově uznávaných standardů a certifikací pro kontrolu, broušení, renovace a revitalizace kamenných, přírodních, minerálních, cementových, betonových a dřevěných povrchů včetně ochranných nátěrů a impregnací.

Kamenický Servis® je držitelem odborné certifikace IICRC – inspekce a revize materiálů (kámen, beton, dlažba, fasádní povrchy, přírodní materiály, dřevo aj.) britského institutu INSTITUTE od inspection of cleaning and restoration®. Tato licence nás opravňuje k odbornému provádění revizí a revitalizace kamenných povrchů a materiálů, jako profesionální aplikační a odborně způsobilou provádění firmu a subjekt. Tato naše klíčová způsobilost je základem a zárukou výsledné kvality.

Kamenický Servis® je držitelem odborné aplikační licence německého výrobce OBTEGO AG se zaměřením provádění certifikovaných ochranných systémů pro segment betonových a minerálních podlah (teraco, beton, Cemflow, betonové dlažby, přírodní materiály). Tato licence nás opravňuje k odbornému provádění aplikací ochranných kolorovaných nátěrů či transparentní ochranných nátěrů a impregnací jako profesionální aplikační a odborně způsobilou provádění firmu. Tato naše klíčová způsobilost je základem a zárukou výsledné kvality.

Kamenický Servis® je proškolenou aplikační firmou rakouského výrobce WEISS Steinpflege se zaměřením provádění certifikovaných ochranných systémů pro segment kamenných a keramických dlažeb a podlah. Tato licence nás opravňuje k odbornému provádění aplikací ochranných oživujících nátěrů či transparentní ochranných nátěrů a impregnací jako profesionální aplikační a odborně způsobilou provádění firmu. Tato naše klíčová způsobilost je základem a zárukou výsledné kvality.

Kamenický Servis®

Kamenický Servis® a Vaše spokojenost s námi provedenými realizacemi je pro nás prioritní. Jsme si vědomi, že v tomto oboru se nedává šance dvakrát. Z tohoto důvodu stále modernizujeme naše technologie, vytváříme a inovujeme nové a stávající technologické postupy v oblasti čištění, repase, renovace, revitalizace, impregnace a konzervace povrchů, kde vyhledáváme nové kvalitní přípravky, nástroje, technologie a postupy abychom dostáli našeho závazku Vaší spokojenosti a vytvářeli skutečné hodnoty a prestižní práci a požadovaný výsledek v souladu s naších interním kodexem.

Proč firma Kamenický Servis®?

 1. Komplexnost revitalizace podlah
 2. Profesionální zázemí a přístup
 3. Administrativní zázemí a agenda
 4. Metodická prováděcí odbornost
 5. Řemeslná praxe, zkušenost v oboru

Prestižní reference firmy

 1. SVJ A BYTOVÉ DOMY
 2. NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV
 3. ÚŘAD VLÁDY ČR
 4. SPRÁVCOVSKÉ FIRMY
 5. KOLOWRATOVI DOMY A.S.

Profesionální renovace – čištění – impregnace kamenných schodů a podlah

Na základě dlouholetých a prestižních zkušeností zabezpečíme bezproblémové komplexní služby v oblasti renovace, obnovy a čištění schodů, podlah a fasád z kamene včetně kvalitní impregnace – ochrany – konzervace včetně inspekce a posudků povrchů. Vaše volba naší profesionální firmy naším prostřednictvím optimalizuje Vaše náklady se zachováním vysoké kvality a VIP klientského komfortu.

Kamenický Servis® a její prestižní přístup je vždy založen na vstupních konzultací s naším zákazníkem. Vstupní konzultace provádění odborných a řemeslných prací je interním standardním postupem naší firemní filozofie. Cílem vstupní konzultace je především zjištění níže uvedených kritérií:

 • Rozsah činnosti a rozsah prací v místě realizace
 • Náročnost provedení úkonů a požadovaného výsledku realizace
 • Termín provedení a stanovení potřebného času realizace
 • Podmínky k provádění profesionálně řemeslných prací
 • Specifikace jednotlivých úkonů v čase a časový rozvrh realizace
 • Finanční kalkulace a rozpočtové a finanční podmínky realizace

Naši profesionální partneři

Naše firma spolupracuje s výhradně prověřenými dodavateli kvalitních materiálů, restaurátorů a významných kapacit v oboru, dodavateli profesionálních pomůcek a vybavení pro provádění našich činností a revitalizací a ochrany dřevěných a přírodních povrchů.

Našimi prestižními partnery a výhradními dodavateli jsou především níže uvedené firmy a značky:

OBTEGO®
FLOORCOLOR s.r.o.
FALCH®
FINALIT®
TURBO FORCE U.S.
HILTI®

NANO CONCEPT
HET spol. s.r.o.
REDIMAX s.r.o.
KRÄNZLE ČR
WEHA
BIERCHMEIER

DR. SCHUTZ
WEISS®
MOSMATIC
3M CZECH
EUKULA
VON ARX