Chemické čištění

Čištění kamene, čištění podlah, chemické čištění kamene je naše firma připravena zajistit dle Vašeho přání a požadovaného rozsahu služeb dle našich interních směrnic ISIS System® ve spolupráci s certifikovanými dodavateli a značkami FAREN®, Dr. Schutz® , WEISS®, Weha® a Eukula®.

Tato interní technologická  norma naší firmy  přináší maximální spokojenost Vás – našich zákazníků v plné součinnosti se zachováním etických a jakostních prováděcích  standardů. ISIS System®  je poslání a garance, které má přispět a pomoci dosáhnout spokojenosti Vás jako našeho zákazníka a především přispět k dosažení co nejvyšší kvality provedené práce a výsledku realizace.

AHCP certifikace™ (association health cleaning professional) zavazuje naši firmu k ekologické šetrnosti z hlediska údržby – čištění – mytí venkovních a vnitřních povrchů a objektů. Cílem certifikace je zachováním etických a jakostních prováděcích údržbových standardů včetně dlouhodobé udržitelnosti ochrany povrchů a svěřeného majetku.

Podlahový Servis® je odborně způsobilou a renomovanou prováděcí firmou s kvalitním zázemím zakládajícím se na odborném vzdělání, teoretických vědomostech a bohaté a dlouholeté praxi prováděných služeb a realizací a spoluprací s významnými institucemi  v rámci ČR, Německu a Rakousku. Hlavním zdrojem odborných znalostí vedoucích pracovníků firmy je studium středoškolských řemeslných oborů a dlouholeté studium materiálů a zbožíznalství v oboru podlahového průmyslu.

Průmyslové čističe a firmy FAREN SpA

Společnost byla založena v r. 1969, v současnosti je jedním z hlavních výrobců na evropském trhu s chemickými produkty, převážně na ekologické bázi. FAREN získala v průběhu několika let statut nadnárodní společnosti s vlastní sítí distributorů téměř po celém světě.

Sídlo firmy v Solaru, 10 km severně od Milána, zahrnuje administrativní a provozní kanceláře, laboratoře pro vlastní výzkum a řízení výroby, výrobu a sklady. Celková rozloha firmy je 57000 m2 z toho 32500 m2 plochy je zastřešeno. Výrobní závod patří k nejmodernějším a nejlépe vybaveným v Evropě. Ze skladů o rozloze 13000 m2 se denně vyexpedují stovky tun produktů do celého světa.

FAREN s.r.o. má již od roku 2001 výhradní zastoupení pro Českou republiku a Slovenskou republiku od italského výrobce průmyslové ekologické chemie FAREN industrie chimiche SpA, jednoho z největších výrobců chemických produktů v Evropě.

Podlahový Servis® používá tyto vysoce kvalitní průmyslové ekologické čističe italské firmy Faren SPA ve spojení s vysoce výkonnými parními a horkovodními tlakovými čistícími systémy pro provádění odmašťování průmyslových povrchů, průmyslových podlah, průmyslových hal a objektů pro dosažení nejlepšího možného výsledku realizace s použitím ekologicky odbouratelných profesionálních čistících prostředků firmy FAREN.

Intenzivní čističe značky WEISS®

Hlavním principem chemické čištění dlažeb a podlah, na kterém se zakládá námi aplikovaná patentovaná metoda čištění a povrchové ochrany materiálů Weiss® je důkladné odstranění všech vodou nerozpustných a hluboko usazených nečistot, skvrn a fleků v různých materiálech prostřednictvím aktivních částic v rozpětí velikostí 1 nanometr (10-9) až 100 nanometrů s následnou aplikací transparentní proti přilnavé povrchové úpravy pomocí snížení povrchového napětí. Tato metoda umožnuje doposud nejprogresivnější, nejrychlejší a nejefektivnější způsob povrchového čištění do hloubky povrchů, okamžité odstranění nečistot, mastnoty, rzi, vodního betonových podlah  s následnou povrchovou dlouhodobou transparentní ochranou různých materiálů.

Jedním z důležitých kroků je určení a zjištění hodnoty PH podlah  a materiálu, abychom mohli zvolit vhodný technologický koncept z hlediska použití vhodné čistící chemické složky a speciálních čističů systému Weiss Professional™.  Certifikace IICRC nás vede k poznání a dodržení základních principů profesionální metodiky čištění a mytí betonových podlah  a to vyhodnocení PH faktorů a zvolením vhodného chemicko-technologického postupu užití a fázování jednotlivých čistících složek v rámci více fázového čištění a mytí betonových podlah .

Čištění podlah  a hodnota PH (tj. „potenciál vodíku“), též vodíkový exponent je číslo, kterým v chemii vyjadřujeme, zda vodný roztok reaguje kysele či naopak zásaditě (alkalicky). Jedná se o logaritmickou stupnici s rozsahem hodnot od 0 do 14 (pro většinu vodných roztoků, roztoky silných kyselin a zásad či jiné než vodné roztoky mohou nabývat jiných hodnot); přitom neutrální voda má pH při standardních podmínkách rovno 7. U kyselin je pH menší než sedm – čím menší číslo, tím „silnější“ kyselina; naopak zásady mají pH > 7, čím větší číslo, tím „silnější“ zásada. Naše firma používá profi PH metry – digitální přístroje užívané pro odběry vzorků, které díky speciální laserové čočce zaměří PH povrchu před čištění a po čistění.

Čištění podlah  s následnou povrchovou úpravou metodou Weiss®  je ekologicky šetrné a životnímu prostředí nezávadné. Intenzivní čistící roztoky a činidla včetně impregnačních roztoků ve spojením s molekulou vody se okamžitě z neutralizují a vznikne následně čirá tekutina s hodnotou PH 5 bez škodlivých a zatěžujících dopadů na životní prostředí.

Metoda a systém čištění Weiss® díky extrémnímu prodloužení čistících intervalů a zkrácení doby čištění materiálů jednoznačně dosahuje vysoké efektivity  v rámci následného běžného úklidu a taktéž úsporu na běžných čisticích prostředcích (úspora čistícího personálu, úspora času a nákladů na čištění). Po provedení vyčištění a následné povrchové úpravy, následně stačí k běžné údržbě čistá voda s trochou ekologicky šetrného čistícího roztoku Weiss®, který pomáhá udržovat dlouhodobou ochranu povrchu.

Chemické čističe značky DR.SCHUTZ®

Společnost Dr. Schutz® Group je v Evropě číslo ❶ v oblasti renovace, ošetřování a čištění podlahovin. Rok 1955 byl rokem zrodu původně malé firmy Chema Chemie, která se postupem času proměnila v dnešní výrobně-obchodní skupinu Dr. Schutz® Group. Za 60 let se mnohé změnilo. Byla postavena nová továrna na zelené louce, rozšířena výzkumná a vývojová laboratoř, postaveno nové školicí centrum Dr. Karl Schutz Schulungsakademie a mnoho jiného. Dr. Schutz® Group se stal stálicí a celosvětově silným hráčem v oblasti čištění, ošetřování, ochrany a renovace všech typů podlahovin. V současné době patří do skupiny tyto značky: Dr. Schutz®, eukula® a scratchnomore®

Produktové systémy Dr. Schutz® jsou ideální pro všechny elastické podlahy – PVC, vinyl, linoleum, kaučuk, pro lité podlahy cementové, polyuretanové a epoxidové, pro laminátové podlahy, textilní podlahy a kusové koberce. Renovační nátěry na tvrdé podlahy jsou buď transparentní (extramatné, matné, lesklé) nebo barevné dle RAL, NCS2 a Sikkens, což umožňuje nekonečné možnosti grafiky na podlahách. Pro koberce se mimo suchého čištění nabízí také impregnační nástřiky.