Ceník

Kamenické práce, Kamenické práce Praha, kameníci Praha, kamenictví, inspekce a znalecké posudky kamene, repase kamenných schodů, renovace kamenných schodů, broušení kamenných schodů, repase památek, repase pomníků, repase soch, repase kamene, kamenické práce, kamenické opravy kamene, kamenictví, broušení kamene, broušení kamenných podlah, stavební kamenické práce, restaurátorské kamenické práce, rekonstrukce kamene, čištění kamene, tryskání kamene, parní čištění kamene, impregnace kamene, anti-graffiti ochrana kamene a povrchů krátkodobě i dlouhodobě připravena zajistit dle Vašeho přání a požadovaného rozsahu služeb naše odborně prováděcí sdružení Kamenický Servis® dle certifikace ISIS System™.

Renovace kamene Praha

ISIS System™ je patentní odborně prováděcí systém a norma pro inspekci, znalectví, zpracování, renovaci, ochranu kamenných povrchů. ISIS System™ je ochrannou obchodní a řemeslnou patentní prováděcí technologií našeho sdružení a slovo ISIS je složeninou anglického významu několika počátečních slov – Inteligent – Stone – Inovative – System (Inteligentní kamenný inovativní systém). ISIS System™ je posláním našeho sdružení, které má přispět a pomoci dosáhnout spokojenosti Vás jako našeho zákazníka a především přispět k dosažení co nejvyšší kvality provedené práce a výsledku realizace.

Renovace kamene Praha

Tato interní technologická norma našeho sdružení přináší maximální spokojenost Vás – našich zákazníků v plné součinnosti se zachováním etických a jakostních prováděcích kamenických standardů včetně dlouhodobé udržitelnosti ochrany kamenných povrchů a svěřeného majetku.

Kamenické práce a vyúčtování zakázky

Kamenické práce, renovace kamene, repase kamene, renovace podlah, renovace dlažeb, renovace fasád a památkových budov a jejich vyúčtování klientovi přichází na řadu po důkladné kontrole jednotlivých úkonů vedoucím pracovníkem. Vyúčtování prací probíhá po předání realizace. Celková cena je vypočtena základě dle skutečně strávených hodin pracovníky, dle počtu m2. Součástí ceny je také jednorázový poplatek za dopravu a případně příplatek za speciální úkony, materiály či prostředky, které byly odsouhlaseny objednatelem před zahájením realizace či dodatečně po vzájemného dohodě přidány v rámci prováděné realizace.

Účetní doklad nebo dodací list realizace prací vedoucí pracovník vyplní vždy. Protokol bude obsahovat přesný rozpis a výčet všech úkonů včetně jednotkových a konečných cen bez DPH a s DPH. Výše DPH 15% nebo 21% je stanovena dle typu klienta. Originál účtenky dodacího listu ponechá vedoucí pracovník klientovi a kopii předává do sdružení. Na dodací list vyplní pracovník jak iniciály dodavatele, tak iniciály odběratele. Iniciály dodavatele a odběratele jsou zaslány e-mailem vedoucímu pracovníku v celkovém zadání realizace.

Renovace kamene Praha

Ceník služeb a odborně prováděcích úkonů

Kamenické práce & zpracování kamene, znalecké posudky

 • od 450,- Kč bez DPH per hod či dle výměry | základní kamenické pozemní práce
 • od 450,- Kč bez DPH per hod či dle výměry | základní řemeslné pozemní práce
 • od 450,- Kč bez DPH per hod či dle výměry | základní stavební pozemní práce
 • od 650,- Kč bez DPH per hod či dle výměry | základní výškové kamenické práce
 • od 950,- Kč bez DPH per hod či dle výměry | speciální kamenické práce
 • od 950,- Kč bez DPH per hod či dle výměry | umělecko-řemeslné práce
 • od 950,- Kč bez DPH per hod či dle výměry | sochařské kamenické práce
 • Cena bude zpřesněna dle obj. | znalecké posudky, inspekční posudky kamene
 • Cena bude zpřesněna dle obj. | repase pomníků, soch, náhrobních kamenů aj.
 • Cena bude zpřesněna dle obj. | výroba kamene, přírodních obkladů a dlažeb

Mechanické opracování kamene a repase povrchů

 • od 1250,- Kč bez DPH per m2 | pemrlování / štokování povrchů
 • od 1250,- Kč bez DPH per m2 | špicování / zubování / šalírování povrchů
 • od 850,- Kč bez DPH per m2 | broušení / frézování / bourání povrchů
 • od 550,- Kč bez DPH per m2 | broušení a polishování povrchů
 • od 400,- Kč bez DPH per m2 | tryskání kamenných a betonových povrchů a schodů
 • od 400,- Kč bez DPH per m2 | pískování kamenných a přírodních kamenů a schodů
 • od 300,- Kč bez DPH per m2 | chemické a nanotechnologické čištění kamene
 • od 250,- Kč bez DPH per m2 | strojové leštění kamene a kamenných povrchů
 • od 800,- Kč bez DPH per m2 | provedení výplní a doplnění materiálu
 • od 800,- Kč bez DPH per m2 | patinace a odborné retuše povrchů

Konzervace a ochrana kamene a impregnace povrchů

 • od 65,- Kč bez DPH per m2 | penetrace povrchů
 • od 65,- Kč bez DPH per m2 | fixace a zpevnění povrchů
 • od 85,- Kč bez DPH per m2 | zvýraznění povrchů
 • od 85,- Kč bez DPH per m2 | základní hydrofobizace povrchů
 • od 125,- Kč bez DPH per m2 | nano formátování a hydrofobizace povrchů
 • od 185,- Kč bez DPH per m2 | hybridní zvýrazňující impregnace povrchů
 • od 350,- Kč bez DPH per m2 | krystalizace a leštění povrchů
 • od 250,- Kč bez DPH per m2 | protiskluzové nátěry a ochrana povrchů
 • cena bude zpřesněna dle m2 | fotokatalytické samočistící impregnace povrchů

Režijní náklady od 800,- Kč bez DPH za dopravu po Praze a regionálních pobočkách + 8,- Kč za každý další KM mimo Prahu | regionální pobočky.

Renovace kamene Praha

Kamenický Servis® a naši profesionální partneři – ISIS System™

Kamenické práce jsou prováděny ve spolupráci s  výhradně prověřenými dodavateli kvalitních materiálů a kamene, kamenosochařů a významných kapacit v oboru, dodavateli profesionálních pomůcek a vybavení pro provádění našich činností a revitalizací a ochrany povrchů systémem ISIS System™.

Našimi prestižními partnery a výhradními dodavateli jsou především níže uvedené sdružení a značky:

 • ADVANCED MATERIALS
 • DEMA DEKOR CZ
 • AKEMI INTERNATIONAL
 • BELLINZONI
 • MOSMATIC AG
 • HILTI SYSTEM
 • ANKER TECHNOLOGY
 • NANO PROFESIONAL
 • REDIMAX & HTC SYSTEM
 • KRÄNZLE ČR
 • WEHA SYSTEM
 • BIERCHMEIER SYSTEM
 • DR. SCHUTZ
 • FINALIT
 • FN NANO
 • 3M CZECH
 • EUKULA
 • VON ARX

V případě Vašeho zájmu můžete navštívit naší fotogalerii či videogalerii a prohlédnout si ukázky našich realizací či přímo sekci ceník, kde naleznete přehled našich úkonů a jejich cenových hladin.

Děkujeme za Vaši přízeň a těšíme se na spolupráci.

Vedení společnosti Kamenický Servis®

Kontaktní formulář

Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů