Cech podlahářů ČR

Renovace podlah z kamene, renovace kamenných schodů, broušení podlah, broušení betonu, broušení teraco, repase teraco, broušení kamenných podlah, broušení mramoru, broušení žuly, impregnace podlah a protiskluzné nátěry podlah včetně inspekce a zajištění technických posudků je posláním a obsahem vzdělávání partnerských firem asociace Cechu podlahářů ČR.

Renovace kamenných podlah, broušení kamenných podlah a řemeslná zručnost a s tím spojené profesionální služby a etický kodex podnikání jsou v dnešní společnosti nezastupitelné. Prvořadým úkolem, který přetrvává až do dnešní podoby svazu je nepřipustit rozpad vzájemných vztahů, které nás k podlahářské profesi vzájemně vážou a toto neustále rozvíjet a posilovat.

Cech podlahářů ČR vznikl 31.12. 1997 jako otevřená profesní organizace pro všechny podnikatele a živnostníky, kteří realizují dřevěné, laminátové, textilní, povlakové a průmyslové podlahy v souladu s technickými normami. Cech je členem Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR a členem a autorizovaným společenstvem Hospodářské komory ČR. Cech úzce a intenzivně spolupracuje s představiteli předních celosvětových podlahářských značek z oblasti olejů, laků, stavební chemie, nářadí, lišt a podlahové krytiny.

Cech podlahářů ČR aktivně podporuje výuku mladých podlahářů, organizuje učňovskou soutěž PODLAHA CUP, zprostředkovává zkušební a tréninkový materiál pro praktickou výuku, je partnerem řady projektů např. Řemeslo žije! a jeho představitelé jsou součástí zkušebníích komisí při závěrečných zkouškách učňů.

Cech podlahářů ČR napomáhá ke zvyšování odborných a podnikatelských znalostí svých členů, organizuje vzdělávací UPGRADE podlaháře, Inovace roku v podlahářském oboru, Podlahářský miniveletrh a účastní se řady vzdělávacích projektů – Katedra stavebních řemesel. Spolupracuje s řadou výzkumných ústavů a zkušeben.

PODLAHÁŘSKÉ PRÁCE A JEJICH BUDOUCNOST

Cech podlahářů ČR apeluje na současný a především budoucí fakt, že všichni dovozci, výrobci tlačí na prodej podlah a chemie a pokud nezačneme přemýšlet do budoucna, nebude komu prodávat! Důvod … velice prostý. Položme si jednoduchou otázku? Kdo dal své dítě učit na řemeslo? Jaké hodnoty lidé chtějí dnes tvořit?

Cech podlahářů ČR poukazuje na holý fakt a to na nedostatek kvalitních řemeslníků-podlahářů, kteří budou zpracovávat podlahový materiál.  Když nebude dostatek řemeslníků, kteří ten materiál budou zpracovávat do finální užitné podoby, bude pro konečné prodejce a výrobce podlahových materiálů prodávat jejich výrobky.

Cech podlahářů ČR si klade za cíl vychovávat své podlaháře a řemeslníky, kteří si dokáží říct za svou kvalitní práci odpovídající peníze, dokáží si spočítat kolik si mají vydělat, pak budou zákazníci mít na podlahách to co chtějí a to co tam patří. Tím se na trhu v blízské budoucnosti „zalepí“ díra a výrobci a prodejci budou moci prodávat lepší a kvalitnější materiál zdatným podlahářským firmám a řemeslníkům a trh nebude přesycen lacinou nabídkou pouhých univerzálních podlah a chemických prostředků na všechno.

Cech podlahářů ČR  věří, že pokud se má do budoucna něco změnit tak rozhodně to, že by se měl někdo zamyslet nad řemeslným a odborným vzděláním učitelů ve školství, zaplatit lidi, aby předávali své zkušenosti dál. Šikovní lidé budou mít práci stále. Řemeslníků ubývá. Řemeslo není nic černého, špinavého, i když tak někdy vypadáme, ale je to krásná práce, která když se dělá dobře, tak za vámi zůstávají spokojení platící zákazníci. Chci jen podotknout, že se bavím stále o řemeslnících. To, že si někdo koupí v marketu nebo někde laminátovou podlahu na zámek, dokáže to zacvakat do sebe, z něho nedělá v žádném případě řemeslníka.

V rámci Cechu podlahářů ČR se bavíme o náročné přípravě podkladu před pokládkou, umět posoudit vhodnost krytiny na dané místo, umět navrhnout technologický postup při pokládce podlahy, poradit si s vyřešením detailu na podlaze, mít správné vybavení jako nářadí a stroje pro pokládku podlah, bez kterého se dobře řemeslo dělat také nedá. A tohle všechno vybavení stojí mnohem více jak celé studium na vysoké škole. Pak dojedete dělat podlahu a někteří lidé si myslí, že dojel nějaký ferda, který jim skoro zadarmo položí podlahu. Klient se při placení plazí po zemi a lupou hledá chyby, aniž by věděl, že podlaha se posuzuje z 1,6m pohledově při denním světle za zády pod úhlem 45°.

Cechu podlahářů ČR poukazuje na základní podstatu myšlení a přístupu běžného klienta, který většinou nechápe, že i vyrobené podlahy dřevěné nebo laminátové i vinylové a další mají dovolené výrobní tolerance. Ty se mohou pohybovat v rozmezí od 0,10 – 0,25mm na spáru. Že rovinnost není vodorovnost. Podlaha má toleranci +/- 2mm na 2m lati. Jak to měřit popisuje přesně norma ČSN 744505. Nehodí se lať na zem a začne se s ní kolíbat. A nejvíce zkušeností s takovým „cvičením“ s řemeslníky provádí z větší části právě vzdělaní lidé, kteří rukama nikdy nic pořádného neudělali.

Cechu podlahářů ČR podporuje především soudržnost podlahářských a profesně zdatných firem a řemeslníků, kteří vzájemně neznevažují jeden práci tohoto druhého. Buďme si vědomi toho, že každý nemůže umět všechno a nerozumí všemu. Proto máme různé profese, různé druhy zaměstnání, abychom se navzájem doplňovali. Naším cílem je toto začít plně respektovat a všichni pak můžeme být spokojení. Zákazník i řemeslník by měl být opatrný, s kým do zakázky jde a oboustraně vyhledávat záruky z hlediska solventnosti obou stran.

Poslání cechu podlahářů ČR

Cechu podlahářů ČR a jeho hlavním cílem je řemeslná zručnost prováděcích firem, neboť dřevo a výrobky z něho jsou ve společnosti nezastupitelné. Prvořadým úkolem, který přetrvává až do dnešní podoby svazu je nepřipustit rozpad vzájemných vztahů, které nás k podlahářské profesi vzájemně vážou. Nesmíme sebrat nikomu chuť k podnikání, ke zdravé konkurenci ani k odvaze jakékoli jiné řemeslné seberealizace. Cech chce poskytovat služby a pomoc všem našim členům, soukromníkům i organizacím v mnoha oblastech.

PODLAHÁŘSKÉ PRÁCE A PODPORA CECHU

  • provádění bezplatné poradenské, propagační a konzultační činnosti
  • organizace odborných výstav, zájezdů a pořádání odborných sympózií
  • poskytování technických informací projektantům a stavebním firmám
  • provádění poradenství v oblasti technické normalizace a zkušebnictví
  • spolupráce  s ostatními organizacemi ze sousedních států a zemí EU
  • ochrana práva a zájmů podlahářů a řemeslníků a firem
  • vydávání pro své členy brožované publikace
  • významná spolupráce s odbornými středními školami a učilišti