Protiskluzné nátěry betonu

Protiskluzné nátěry betonu, protiskluzná ochrana betonu, protiskluzné nátěry povrchů, protismykové nátěry povrchů, protismykové nátěry betonu a speciální polyuretanové protiskluzné nátěry betonu a kvalitní údržbu betonu nabízí v rámci svých služeb a systému ISIS Professional™ sdružení Kamenický Servis® dle přísných certifikačních norem institutu IICRC a profesionální systému ISIS Professional™ v rámci České Republiky, Slovenské republiky a Evropy.

Protiskluzné nátěry betonu

Protiskluzné nátěry betonu, protismykové nátěry betonu jsou prováděny patentním certifikovaným systémem ISIS Professional™ na základě odborných a profesně způsobilých školení britského institutu IICRC a ISIS Professional™ a systému Dr. Schutz®, HTC Floor system®.

Protiskluzné impregnace a nátěry betonu v rámci našeho estetického přístupu a vnímání povrchů naším sdružením a certifikace IICRC a ISIS System™ přímo souvisí s architektonickým vnímáním. V rámci námi odborně prováděných prací a úkonů je zapotřebí znát význam slov a jejich různých spojeních tak jako tomu je v architektuře. Pokud známe význam tvarů, postav, barev, materiálů, proporcí, jsme připraveni a z velké části schopni „číst“ architektonická, umělecká, řemeslná i umělecká díla především záměry tvůrců, projektantů, architektů, stavitelů aj. Architektura nás obklopuje téměř všude a umět v ní číst je nejen odborně způsobilou povinností našeho sdružení, ale také zábavou a do jisté míry naším koníčkem.

Protiskluzné nátěry betonuKamenické práce, repase a renovace betonu a kamenných povrchů a architektonických prvků jde ruku v ruce s filozofií a založením sdružení Kamenický Servis® od roku 1992 v České Republice. Naše praxe započala již v 70-tých letech dvacátého století ve Velké Británii a Čechách, kde je naše sdružení již dlouholetým členem asociace ve Velké Británii.

Asociace National Association of Memorial Masons – slučujíce významné kamenické zpracovatelské firmy v rámci Velké Británie a Skotska se zaměření na opracování betonu, výroby památníků, obkladových kamenných povrchů, repase a renovace betonu a soch a především repase a renovace památkově chráněných historických objektů. Od 90-tých let 20-tého století naši sdružení hojně využívá hojně svých mezinárodních zkušeností v oblasti kamenických prací a odborné repase betonu a úspěšně provádí své realizace v rámci České a Slovenské republiky včetně Rakouska a Německa, kde jsou zastoupeni také naši významní dlouhodobí zákazníci.

Protiskluzné nátěry betonu

Potřebujete zajistit kvalitní a odbornou impregnaci betonu, protiskluznou úpravu betonu, protismykovou úpravu betonu ve Vaší domácnosti, kancelářích či obchodních prostorách, průmyslových prostorách, památkovém objektu či budově ve Vašem regionu?

Protiskluzné a protismykové nátěry betonu Praha , protiskluzné a protismykové nátěry betonu Brno, protiskluzné a protismykové nátěry betonu Plzeň,  protiskluzné a protismykové nátěry betonu Mělník, protiskluzné a protismykové nátěry betonu Česká lípa, protiskluzné a protismykové nátěry betonu Mladá Boleslav, protiskluzné a protismykové nátěry betonu Liberec, protiskluzné a protismykové nátěry betonu Ústí nad Labem, protiskluzné a protismykové nátěry betonu Děčín, protiskluzné a protismykové nátěry betonu Kladno, protiskluzné a protismykové nátěry betonu Benešov, protiskluzné a protismykové nátěry betonu Beroun a jiné služby jsme připraveni zajistit dle Vámi požadovaného rozsahu realizace v dodací lhůtě dle vzájemné dohody na základě Vaší objednávky.

Protiskluzné nátěry betonu

Protiskluzné a protismykové nátěry betonu jsou prováděny dle norem ISIS System Professional™ a IICRC britského institutu. ISIS System™ je patentní odborně prováděcí systém a norma pro inspekci, znalectví, zpracování, renovaci, ochranu kamenných povrchů. ISIS System™ je ochrannou obchodní a řemeslnou patentní prováděcí technologií našeho sdružení a slovo ISIS je složeninou anglického významu několika počátečních slov – Inteligent – Stone – Inovative – System (Inteligentní kamenný inovativní systém). ISIS System™ je posláním našeho sdružení, které má přispět a pomoci dosáhnout spokojenosti Vás jako našeho zákazníka a především přispět k dosažení co nejvyšší kvality provedené práce a výsledku realizace. Tímto se snažíme se o maximální spokojenost Vás – našich zákazníků v plné součinnosti se zachováním etických a jakostních prováděcích kamenických standardů včetně dlouhodobé udržitelnosti ochrany kamenných povrchů a svěřeného majetku.

Protiskluzné nátěry betonu

IICRC je značka a symbol profesně způsobilé a odborně prováděcí certifikace a odborné profesně školící asociace fungující jako nezisková organizace pro kontrolu, čištění a obnovu průmyslových a bytových povrchů. Ve spolupráci s regionálními a mezinárodními obchodními společníky, IICRC slouží více než 25 zemí s kancelářemi ve Spojených státech, Kanadě, Velké Británii, Austrálii, na Novém Zélandu a Japonsku a jejím cílem je celosvětově poskytovat školení odborně prováděcích firem v oboru čištění – renovace – revitalizace a ochrany povrchů z hlediska čalouněných materiálů, textilních materiálů, koberců, tvrdých a elastických betonu, kamenných a dřevěných povrchů.

Asociace IICRC a její cíl vede k přesvědčení, že nejlepší způsob, jak udržet čistý a zdravější prostředí je rozšířit své pravidelné čištění a údržbu povrchů prostřednictvím pravidelných návštěv zkušených certifikovaných profesionálů. Pro ty úkoly, které vyžadují specialistu na renovaci, repasi, broušení, čištění a údržbu kamenných, keramických, přírodních, fasádních a tvrdých povrchů dokáže zajistit pouze certifikovaný IICRC odborník či prováděcí certifikovaná sdružení. Toto Vám přinese výsledky, kterým můžete věřit.

Protiskluzné nátěry betonu

IICRC certifikace naše sdružení a předmět našeho podnikání zavazuje a posouvá k prestižní formě poskytovaných služeb našeho sdružení prostřednictvím odborně způsobilých prováděcích osob a techniků, kteří jsou plně proškoleny v rámci interního kodexu našeho sdružení Diamond Professional™ a směrnic asociace IICRC.

Naše sdružení v rámci interní certifikace IICRC je povinna prezentovat spotřebitelům přesné informace a obchodovat dle čestnosti a poctivosti. Naše sdružení je povinna interně proškolit všechny zaměstnance, kteří projdou všechny požadované interní a externí testy. Toto úsilí vede k kontinuálnímu vzdělávání našich zaměstnanců a spolupracovníků, kteří v rámci svého profesního růstu stále pokračují ve vzdělávacím programu IICRC a naše sdružení tak dokáže udržet aktuální informace o nejnovějších změnách v průmyslové a bytové renovace a čištění kamenných povrchů.

Protiskluzné nátěry betonu

Protiskluzné nátěry betonu a inspekce povrchů

Protiskluzné a protismykové nátěry betonu a inspekce betonu je zajišťována prostřednictvím našich techniků a vedoucích pracovníků a probíhá dle norem IICRC, které se řídí vydáním certifikace ANSI schváleného standardu – BSR-IICRC S220 o tvrdém povrchu betonu a její inspekce. Prudký rozvoj vědy a technologií je v posledních desetiletích provázen i rychlým rozvojem stavebnictví a vývojem a zpracováním kamenných a keramických a fasádních materiálů a v neposlední řadě ochraně povrchů. V široké nabídce však není lehké se vždy snadno zorientovat, zvláště když některé technologie a postupy se od sebe liší jen minimálně.

Protiskluzné a protismykové nátěry betonu má své zákonitosti a prostřednictvím inspekce betonu materiálů a stavu betonu je zjištěno, že každý povrch má své jedinečné vlastnosti a každá kontrola je pečlivě hodnocena z hlediska řádného uplatňování této normy. V některých případech je možná i odchylka od definované normy a v takových to případech je třeba užít zdravý rozum a profesionální úsudek, který musí být vykonáván ve všech případech.

Protiskluzné a protismykové nátěry betonu a odborná vstupní inspekce betonu pomocí vyškoleného technika či vedoucího pracovníka je důležitá proto, aby Vaše kamenné povrchy byly řádně a kvalitně shlédnuty a prozkoumány a to prostřednictvím způsobilých dílčích kroků dle norem IICRC a systému ISIS Professional™. Výběr a doporučení určité technologie vždy závisí nejen na současném stavu kamenných, keramických, přírodních, fasádních a tvrdých povrchů, ale i na množství jiných faktorů – na konkrétní situaci, v níž se materiál nachází , na hodnotách, které mají být zachovány nebo vytvořeny (což je a bude aktuální zvláště u památkově chráněných budov), na solventnosti vlastníka atd. Podat jednoduchý a jednoznačný návod na výběr technologie není lehké, lze především zformulovat určité zásady a na základě nich zpracovat technologická a prováděcí doporučení.

Protiskluzné nátěry betonu

Inspekce betonu v rámci protiskluzné a protismykové ochrany betonu je velice důležitá. Při výběru technologií obnovy stavu kamenných, keramických, přírodních, fasádních a tvrdých povrchů je velmi důležité si uvědomit fakt, že budovy a prostory byly obvykle navrhovány a postaveny pro konkrétní účel využití, která souvisel a souvisí s životném stylem a využitím prostoru. Tomuto odpovídá i dobové dispoziční, konstrukční a materiálové řešení. Tyto rozdíly jsou markantní a zásadní mezi budovami a objekty historickými a moderními. Historické stavby jsou jednou historickými stavbami a skýtají prostě jiný zážitek z užívání na rozdíl od budov moderních , jenž jsou založeny na uplatnění malé mechanizace, moderní materiálové chemie, moderních technologických postupů, kdy občas jejich použití není vždy a všude vhodné a žádoucí, jelikož mnohá nevhodná použití moderních technologií mohou obnovované budovy a povrchy spíše znehodnocovat.

Protiskluzné a protismykové nátěry betonu a kamenické práce a filozofie našeho sdružení Kamenický Servis® se zaměřuje na vhodnou a optimální balanci mezi tradičními postupy a moderními technologickými postupy a to přinejmenším jejich optimálním propojením. Důvodem je fakt, že používání tradičních technologií se stalo a stává a bude stávat jedním z předpokladů profesionální a odborně způsobilé obnovy původních památkových hodnot budov a objektů či prostor a to např. jejich vzhledu kloubící se změnou současného a budoucího životního stylu a vývoje potřeb využití objektů a povrchů.

Protiskluzné nátěry betonu

Protiskluzné nátěry betonu a vstupní informace

Protiskluzné a protismykové nátěry betonu či nové kamenné či betonové povrchy mohou zlepšit vzhled a funkčnost povrchů každé budovy či povrchu. Chcete-li, aby Vaše kamenné povrchy byly čisté, je nutné pravidelně Vaše kamenné povrchy udržovat, avšak po určité době, je třeba si vyžádat odbornější zásah. Naše sdružení se snaží co nejlépe orientovat ve stanovení vhodných technologických postupů s jejich následným uvedením do smluvní realizace, kde mnohé tradiční postupy renovace betonu, repase betonu, čištění betonu a povrchů jsou kombinovány s postupy moderními za použití moderních materiálů a přirozeně i nových druhů energie a techniky. V případě obnovy památkově chráněných staveb a budov je za naši stranu firmy uplatňováno propojení moderních materiálů a technologií včetně dlouhodobého posouzení z hlediska jejich životnosti.

Protiskluzné a protismykové nátěry betonu vyžadují vhodné a odpovídající technologické zázemí prováděcí kamenické firmy a dlouhodobé zkušenosti a poznatky z oblasti vývoje a změn stavebního a kamenického trhu. Díky rychlým změnám z hlediska technologického vývoje to je vskutku náročná disciplína, jelikož se materiálová a technologická nabídka obměňuje, avšak toto je naše práce. Nutno uvést, že příčinou mnohých chybných použití moderních technologií je i nízká technologické prováděcí disciplína při realizaci, nedostatečné odborné znalosti projektantů a dokonce někdy i záměrné preferování určitých technologií.

Protiskluzné nátěry betonu

Důležité je říci a upozornit na to, že na tradiční detaily tradičních technologických postupů se v mezidobí zapomnělo a neznalost bývá někdy nahrazována romantickými představami. Profesionálně zpracovaný soubor a metodický realizační koncept, který naše sdružení dle zadaní vytváří vzhledem k výše uvedenému a dodržení zásad realizace, bývá leckdy přínosem nejen pro samotné realizátory, ale i pro projektanty, památkáře, soudní znalce či individuální stavebníky.

Protiskluzné a protismykové nátěry betonu vyžaduje pro renomované kamenické a řemeslné práce kvalitní a profesionální vybavení. V mnoha případech se setkáváme s tzv. nízkonákladovými nabídkami za super a nejnižší cenu což, je z našeho hlediska neetické chování tzv. levných firem , kteří se nebojí lhát a klamat spotřebitele a dělat nekvalitní práci.

Protiskluzné nátěry betonu

Toto naše sdružení a filozofie podnikání striktně odmítá a dlouhodobě se proti tomuto neetickému chování snaží bránit a bojovat a to jak prostřednictvím médií, webových stránek, tak PR osvěty, tak ve spolupráci s odbornými lektory, se kterými naše sdružení externě dlouhodobě spolupracuje na bázi intenzivní distanční formy spolupráce např. Prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc. (specializace na pozemní stavby), Ing. arch. Ondřej Ševců (obnova památek), Ing. Martin Blaha (úprava povrchů), Doc. Ing. Ota Matýšek st, PhD. (technologie staveb), Ing. Vladimírovi Kohútovi (statika), Ing. Martě Píchové (odvlhčování), Ing. Pavlu Richterovi (technologie betonu), Doc. Ing. arch. Petr Špička, PhD. (architektura), prof. Ing. Petr Turček, PhD. (zakládání staveb), Ing. Pavel Šefl & Dr. Martin Procházka (nátěry povrchů), Ing. Mag. Margit Leidinger & Jiří Kudrna (čištění a konzervace povrchů), Ing. Miroslav Maxa (betonové a kamenné povrchy) a distanční spolupráce s UK VŠCHT a ČVUT aj. Tyto renomovaní partneři a vzájemná spolupráce naše sdružení a odborně způsobilé znalosti nás oboustranně posouvají po kvalitativní příčce stále výše.

Naše sdružení na základě certifikace IICRC a profesionálního systému čištění a renovace betonu Diamond Professional™, ISIS System™ vypracovala pro naše klienty níže uvedený přehled hlavních bodů, který je vhodné při výběru renomované odborně způsobilé firmy pro provedení kvalitní renovace betonu, repase betonu, rekonstrukce betonu, čištění a konzervace betonu mít na zřeteli a to včetně terminologie související s renovacemi staveb, povrchů, betonu, keramiky, fasád a památkově chráněných budov a povrchů.

Protiskluzné nátěry betonu

Kamenické práce a přehled kvalitativních bodů – ISIS SYSTEM™:

 • CENA
 • KVALITA
 • TECHNOLOGIE
 • CELKOVÝ PŘÍSTUP A ROZSAH SLUŽEB
 • OBCHODNÍ A REALIZAČNÍ PŘÍSTUP
 • PR, REKLAMA, WEBOVÉ STRÁNKY
 • REFERENČNÍ REALIZACE
 • ODBORNÉ A TECHNOLOGICKÉ ŠKOLENÍ
 • ZKUŠENOSTI A DOVEDNOSTI
 • JEDNÁNÍ A ADMINISTRATIVNÍ AGENDA

Protiskluzné nátěry betonu

Protiskluzné a protismykové nátěry betonu a objednávka

Objednávka protiskluzné a protismykové ochrany betonu předchází začátku naší vzájemné spolupráce. Je vhodné protiskluzné systémy a ochrany betonu objednávat v dostatečném předstihu, alespoň týden předem. Nejvhodnější forma objednávky a komplexní zjištění informací je preferováno prostřednictvím e-mailové objednávky či telefonické specifikace. V případě Vašeho detailního výčtu informací je naše sdružení pro Vás obratem schopna připravit a vypracovat předběžnou cenovou nabídku či rozpočet. V případě telefonického kontaktu se samozřejmě budeme ptát na několikero pro nás podstatných informací:

 1. Protiskluzné nátěry betonuAdresa a lokalita místa
 2. Plocha v m2 a rozsah znečištění
 3. Materiál a typ betonu
 4. Doplňkové služby
 5. Čas a preferovaný termín realizace

Protiskluzné nátěry betonu a cenová nabídka

Osobní prohlídka prostor někdy má své opodstatnění a to především v případech větších prostor či specifičtější objednávky naše sdružení preferuje osobní prohlídku. Důvodem je důkladně zmonitorovat stav, ve které se koberec nachází a domluvit se na odhadu počtu m2, pracovníků a případných doplňkových službách. Následně je naše sdružení připravena vypracovat cenovou nabídku či rozpočet.

Cenová nabídka na provedení protiskluzné a protismykové ochrany betonu vždy obsahuje důležité informace, ze kterých se celkový rozpočet skládá:

 1. Protiskluzné nátěry betonuAdresa a lokalita místa
 2. Počet pracovníků
 3. Odhad počtu m2
 4. Cena Kč /m2
 5. Doprava
 6. Speciální čističe a odstraňovače
 7. Doplňkové služby (impregnace aj.)
 8. Předběžná konečná částka

Cenová nabídka protiskluzné a protismykové ochrany betonu vždy zahrnuje základní technologické úkony s použitím vlastní techniky. Cena může být upravena, jelikož se může vyskytnout vysoce odolná nečistota, značné množství prachu a s tím související opakované vysávání, vysoká mastnota, skryté vady, různé tvrdosti materiálu aj. Speciální vícepráce a nadstandardní technologické úkony jsou účtovány separátně za příplatek. Toto je vždy ze strany našich pracovníků a vedení našeho sdružení konzultováno s klientem před tím, než-li budou případně použity.

Protiskluzné nátěry betonu

Protismykové nátěry betonu a technické informace

Protiskluzné a protismykové ochrany betonu a jejich prováděné aplikace mají své opodstatnění. Cca kolem 20% nehod v komerčních a kancelářských či průmyslových nebo administrativních objektech a prostorách a více než-li 40% v domácích prostorách je způsobeno uklouznutím nebo smýknutím.

Protiskluzné a protismykové nátěry betonu mají za cíl předcházet a eliminovat tyto nehody a snižovat riziko pádu osobu v různých pochozích situacích. Vyhláška MMR 268/2009 Sb. odkazuje v požadavcích na protiskluznost betonu na příslušné normy např. ČSN 74 4505 – Betonu. Tato norma předepisuje pro vodorovné betonu bytů koeficient tření min. 0,3. Pro veřejná prostranství požaduje tato norma povrchy a protiskluzové dlaždice s koeficientem tření min. 0,5. Specifické jsou požadavky na protiskluznost betonu pro osoby s omezenou schopností pohybu, nevidomé a slabozraké a návrhy schodišť a mokrých betonu ve veřejných bazénech, lázeňských a rehabilitačních centrech, betonu veřejných sprch, koupelen, okolí bazénů, brouzdališť, ale i betonu v pracovních prostorách, např. velké kuchyně, vývařovny, sklady, prodejny a výrobny masných výrobků, mlékárny atd.

Protiskluzné nátěry betonu

Protiskluzné a protismykové nátěry betonu za stranu naší sdružení a dle přísných certifikačních norem institutu IICRC a profesionální systému ISIS Professional™ v rámci České Republiky, Slovenské republiky a Evropy provádí ve spolupráci se sdruženíí GTE Industrieelektronik GmbH (Germany) profesionální a certifikované měření protismykových a protiskluzných vlastností a povrchových úprav betonu a kamenných betonu, leštěných betonu, krystalizovaných betonu, impregnovaných betonu, zátěžových betonu aj.

Protiskluzné a protismykové nátěry betonu je měřena mobilním zařízením GMG 200. Toto jedinečné zařízení a přístroj je schopno důvěryhodně a prokazatelně změřit hodnoty tření a kluznosti povrchů dle technických norem DIN 51131 a EN13893. Zde je možné vidět ukázku měření kluznosti a tření povrchu.

Protiskluzné nátěry betonu

Protiskluzné a protismykové nátěry beton a parametry tření a kluzných vlastností, jenž jsou měřeny přístrojem a mobilním zařízením GMG 200 jsou vyhodnocovány na základě vizuálních hodnot protokolárního softwaru zařízení GMG-VD, který graficky znázorňuje naměřené hodnoty kluznosti a tření povrchu.

Protiskluzné nátěry betonu

Pro toto zařízení potřebujeme pouze notebook, jenž bude napojen na zařízení GMG 200 a v rámci softwaru vyhodnotíme měřící a hodnotící kritéria. Program ze strany výrobce umožňuje vyhodnotit transferovaná data z mobilního měřícího zařízení přímo v počítači a tímto způsobem tisknout a vyhotovovat podkladový certifikační protokol měření kritérií kluznosti a tření jednotlivých povrchů včetně uložení databáze historie měření, která slouží k tomu, aby se dílčí hodnocené povrchy z hlediska jejich životnosti protiskluzných a protismykových kritérií daly kontinuálně vyhodnocovat v průběhu času a jednotlivých měření po dobu životnosti těchto povrchových ochran, úprav, impregnací a nátěrů či mechanického opracování.

Protiskluzné nátěry betonu

GMG 200 měří koeficient smykového tření, tj. zařazuje podle výsledků povrch do těchto skupin:

 • Třída T1 μ < 0,20 Povrch extrémně nebezpečný
 • Třída T2 0,20 ≤ μ ≤ 0,40 Povrch nedostatečně bezpečný
 • Třída T3 0,40 ≤ μ ≤ 0,75 Povrch bezpečný
 • Třída T4 μ > 0,75 Povrch velmi bezpečný

Protiskluzné hodnoty R se v terénu měřit nedají. Zkoušky probíhají ve zkušební laboratoři na nakloněné rovině – viz foto. Lávka se na jedné straně zvedá a jakmile testovací osoba uklouzne, tak se zastaví. Změří se úhel a podle něj se pak povrch zařazuje do skupin:

Protiskluzné nátěry betonu

 • R13 – úhel ˃35°
 • R12 – úhel 27-35°
 • R11 – úhel 19-27°
 • R10 – úhel 10-19°
 • R9 – úhel 6-10°

Rozlišuje se ještě tzv. bosá noha na vodním polštáři (Barfussbereich) a pak se to zařazuje do tříd:

 • C – úhel ˃24°
 • B – úhel 18-24°
 • A – úhel 12-18°

Protiskluzné nátěry betonu

Protiskluzné vlastnosti konkrétních betonových materiálů a způsob deklarace protiskluznosti betonu se určuje podle normy EN 14411 výrobce, který obvykle deklaruje speciální protiskluzné materiály do prostor se zvýšeným nebezpečím uklouznutí podle platné metodiky. Metodiku posuzování protiskluznosti průmyslových betonů, hlazených betonů a leštěných betonů popisuje návrh evropské normy pr. EN 13552 a česká norma ČSN 72 5191, které nabízí několik metod k popisu protiskluzných vlastností betonu. Hodnoty se vzájemně nedají dost dobře matematicky propočítávat. Drsný povrch s R10 může mít třeba úplně špatný koeficient tření (např. 0,25) a naopak.

 1. Stanovení dynamického součinitele tření dlaždic.
 2. Stanovení statického součinitele tření dlaždic.
 3. Stanovení protiskluznosti metodou vychýlení kyvadla.
 4. Stanovení úhlu skluzu a kluzných vlastností pro mokré povrchy.

Protiskluzné nátěry betonu

Stanovení úhlu skluzu a kluzných vlastností pro mokré povrchy po kterých se chodí bosou nohou v souladu s normou DIN 51 097 – (Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft. Nassbelastete Barfussbereiche) Stanovení úhlu skluzu a kluzných vlastností pro pracovní prostory a plochy se zvýšeným nebezpečím uklouznutí v souladu s normou DIN 51 130.

Při měření dynamického a statického součinitele tření se jedná v podstatě o měření koeficientu tření mezi zkoušenou dlažbou a standardními typy pryžových materiálů. Tato metodika je využívána zejména v České republice, zemích Střední a Jižní Evropy. Stanovení koeficientu tření se provádí pro suché a mokré plochy.

Kategorie bezpečnosti protiskluzných betonu stanoví ČSN 72 5191 takto:

Koeficient tření vypočteme: μd = Ft / Fn

Ft – tažná síla

Fn – vertikální zatížení

Třída protiskluznosti podle normy: ČSN 72 5191
Koeficient tření: veličina μ
Charakteristika třídy:

 • Třída T1 μ < 0,20 Povrch extrémně nebezpečný
 • Třída T2 0,20 ≤ μ ≤ 0,40 Povrch nedostatečně bezpečný
 • Třída T3 0,40 ≤ μ ≤ 0,75 Povrch bezpečný
 • Třída T4 μ > 0,75 Povrch velmi bezpečný

Používány jsou také metody měření protiskluznosti podle ČSN 72 5191 a DIN 51 097, DIN 51 130, kde je protiskluznost dlaždic označena podle měření úhlu skluzu na nakloněné rovině, po které se pohybuje zkušební osoba. Nakloněná rovina se zkušební dlažbou předepsané velikosti se naklání rychlostí 1° za sekundu až k úhlu skluzu, kdy se zkušební osoba stane nejistou při napodobení chůze a klouže. Subjektivita posouzení se eliminuje několikanásobným opakovaným stanovením, provádějí je 2 nezávislé osoby, které mají své korekční koeficienty, zjištěné na sadě kalibračních dlažeb. Podstatnou výhodou stanovení protiskluznosti touto metodou je možnost posouzení značně reliéfních dlažeb a systematické zatřídění betonu do jednotlivých, přesně vymezených uživatelských skupin podle zjištěného úhlu skluzu, které jsou využívány zejména v Německu a Západní Evropě (Bezpečnostní pravidla svazu živnostníků – BGR 181- viz katalog OBJECT).

Protiskluzné nátěry betonu

Protiskluzné a protismykové nátěry betonu

Protiskluzné polyuretanové nátěry betonu, protiskluzná polyuretanová ochrana betonu, protiskluzné polyuretanové nátěry povrchů, protismykové polyuretanové nátěry povrchů, protismykové polyuretanové nátěry betonu a speciální polyuretanové protiskluzné nátěry nabízí v rámci svých služeb a systému ISIS Professional™ sdružení Kamenický Servis® dle přísných certifikačních norem institutu IICRC a profesionální systému Dr. Schutz Professional™ v rámci České Republiky, Slovenské republiky a Evropy.

Protiskluzné a protismykové nátěry betonu jsou prováděny za stranu našeho sdružení speciálními 2-komponentními polymerními nátěry s možností pigmentování barvy povrchu nebo kompletní kolorovacím systémem Dr. Schutz Professional™
a to pro dlouhodobou ochranu minerálních cementových litých podlah a také́ pro sanaci betonových a minerálních podlahovin a povrchů. Systém Dr. Schutz Professional™ vytváří extrémně odolný a protiskluzný paropropustný ochranný film s vynikající elasticitou a přilnavostí́ a s vysokou odolností vůči chemikáliím, např. proti běžným alkoholovým dezinfekčním prostředkům, olejům, mastnotám, gumových a kaučukovým změkčovadlům aj. Systém Dr. Schutz Professional™ garantuje vysoký podíl pevných částic včetně protiskluzné formule. Redukuje přilnutí nečistot, zjednodušuje a zlehčuje běžné denní čištění. Varianta CC-PU-ochranná vrstva matná splňuje požadavky normy DIN 18032 pro sportovní a zátěžové povrchy. Velmi nízký obsah emisí (EMICODE: EC1R).

Protiskluzné nátěry betonu

Protiskluzné a protismykové nátěry betonu jsou vhodné pro minerální a cementové podlahoviny s hladkým nebo lehce strukturovaným nebo zvrásněným povrchem. Betonové Podlahoviny a povrchy s výrobní PU-povrchovou úpravou, tak jak je výrobcem podlahoviny odsouhlaseno a doporučeno. Vhodná také pro povrchovou úpravu minerálních cementových litých podlah nebo pro sanaci starších betonových podlahovin. V případě renovace nebo sanace elektrostaticky vodivých podlahovin musí být přidána CC-Conduct Plus-přísada. Vhodnost použití pro bezpečnostní podlahoviny, silně strukturované povrchy a nopové podlahoviny je nutno nejprve objasnit s ohledem na objektově-specifické požadavky.

Protiskluzné nátěry betonu

Protiskluzné a protismykové impregnace betonu

Protiskluzné a protismykové impregnace betonu a jejich následná dlouhodobá ochrana a konzervace je velmi důležitá. Pomáhá udržet vyčištěné betonové podlahy a materiály výrazně delší dobu, jelikož vyčištěný povrch je ochráněn vrstvou molekul, nanočástic a pevných částic , které obalí strukturu povrchu, vyplní strukturu povrchu a zamezí tak pronikání nečistot do vyčištěného povrchu a je tak mnohem snadnější čištění a údržba povrchu, jelikož všechny nečistoty po dobu trvání impregnace ulpívají na povrchu vyčištěného a renovovaného materiálu. Speciální protiskluzné vlastnosti materiálů vysoce paropropustných penetračních a impregnačních přípravků systému HTC Stain Protection® vytváří a zajišťují bezpečné a protiskluzné povrchové prostředí na povrchů hladkých a leštěných betonových povrchů.

Protiskluzné a protismykové impregnace betonu dle norem britské certifikace IICRC a profesionálního systému renovace betonu ISIS System™ je prováděna dle měření infra teplotním měřičem a hydro měřičem z hlediska vlhkosti povrchu. Tyto informace nám následně umožní zvolit vhodný čas aplikace penetrace či impregnace na renovovaný a vyčištěný povrch betonu. V případě zbytkové vlhkosti v povrchu betonu, může dojít k nedostatečnému zesíťovaní částic impregnace a slabé ochraně impregnovaného povrchu. Takto jsou prováděny ochranné konzervace vysoce kvalitním systémem HTC Floor system®.

Protiskluzné nátěry betonu

Hlavní přednosti protismykového systému HTC Stain Protection®:

 • vysoce paropropustný a především snadno obnovitelný
 • rychlá a komfortní aplikace impregnace na betonové povrchy
 • snadná přilnavost na vysoce hladké a leštěný povrchy (hotely, recepce, chodby aj.)
 • celosvětové renomé systému protiskluzné ochrany povrchů (Amazon, Prologis aj.)
 • měřitelná hodnota tření a kluznosti povrchů včetně protiskluzného ochrany povrchů
 • revoluční složení na bázi plast-polymerní technologie s podílem pevných částic
 • dlouhodobá životnost a obnovitelná optika povrchů vysokootáčkovým strojem
 • nezmatňuje optiku povrchů a nenarušuje povrchovou ochranu kamene

Protiskluzné a protismykové impregnace betonu systémem HTC Stain Protection® nabízí z hlediska životnosti ty nejoptimálnější a nejvíce životnější ochranné systémy na světě. Z tohoto důvodu naše sdružení tento jedinečný ochranný systém vhodný pro naše potřeby aplikuje a provádí již velmi dlouhou dobu. Důvodem je nejdelší validní dlouhodobá záruka a životnost ochranných nátěrů – penetrace a impregnace včetně ochranných protiskluzných bezpečnostních norem a jakostí, zvýrazňujících schopností.

Protiskluzné nátěry betonu

Protiskluzné a protismykové impregnace betonu systémem HTC Stain Protection® se liší dle typu materiálu, povrchové úpravy, savosti, budoucí zátěže a také a především dle životnosti a optických vlastností. Základem kvalitní dlouhodobé ochrany povrchů je použití kombinace penetrace „hloubkové ochrany“ (tzv. plniče pórů a kapilár) a impregnace (povrchové ochrany). Optické zvýraznění a jeho intenzita se provádí a určuje typem penetrace (transparentní nebo zvýrazňující). Optická a funkční životnost je dána především 2-komponentním složením aplikační koncepce systému Finalit® & ISIS System™. System Finalit se dělí na 3 životnostní úrovně – 3 letá nátěry / 5-ti letá nátěry / 7-10ti letá nátěry (horká impregnace). Životnost ochranných systémů dosahuje hodnoty min. 5-ti let.

V případě Vašeho zájmu můžete navštívit naší fotogalerii či videogalerii a prohlédnout si ukázky našich realizací či přímo sekci ceník, kde naleznete přehled našich úkonů a jejich cenových hladin.

Děkujeme za Vaši přízeň a těšíme se na spolupráci.

Vedení společnosti Kamenický Servis®