Kariéra

Kamenické práce, řemeslné práce, kamenosochařské práce, brusičské práce, podlahářské práce, broušení podlah, broušení schodů, opravy kamene, renovace kamene, renovace kamenných památek, konzervace kamenných povrchů, impregnace kamenných povrchů, protiskluzné nátěry podlah a kamenných povrchů aj. služby nabízí v rámci dlouhodobé spolupráce kvalitní a ověřené nabídky práce pro OSVČ pracovníky a řemeslníky v rámci České a Slovenské republiky sdružení Kamenický Servis®.

Kamenické a řemeslné práce jsou v rámci vzájemné subdodavatelské spolupráce prováděny za stranu OSVČ pracovníků a řemeslníků dle našich interních kvalitativních standardů ISIS System™, jenž je patentním odborně prováděcím systémem a normou pro inspekci, znalectví, zpracování, renovaci, ochranu kamenných povrchů. ISIS System™ je ochrannou obchodní a řemeslnou patentní prováděcí technologií našeho sdružení a slovo ISIS je složeninou anglického významu několika počátečních slov – Inteligent – Stone – Inovative – System (Inteligentní kamenný inovativní systém). ISIS System™ je posláním našeho sdružení, které má přispět a pomoci dosáhnout spokojenosti Vás jako našeho zákazníka a především přispět k dosažení co nejvyšší kvality provedené práce a výsledku realizace.

Tato interní technologická norma našeho sdružení přináší maximální spokojenost Vás – našich zákazníků v plné součinnosti se zachováním etických a jakostních prováděcích kamenických standardů včetně dlouhodobé udržitelnosti ochrany kamenných povrchů a svěřeného majetku.

Kamenický Servis® je odborně způsobilou a renomovanou prováděcím kamenickým sdružením s kvalitním zázemím zakládajícím se na odborném vzdělání, teoretických vědomostech a bohaté a dlouholeté praxi prováděných služeb a realizací a spoluprací s významnými institucemi v rámci ČR a Velké Británie.

Hlavním zdrojem odborných znalostí sdružení Kamenický Servis® je studium středoškolských kamenických oborů a dlouholeté studium architektury a dějin stavebního umění z hlediska architektonických slohů a jejich nosných prvků v kamenickém a stavebním řemeslném odvětví v rámci Evropy a Velké Británie.

Přehled oblastí nabídky práce a spolupráce pro OSVČ

Stavební profesionální kamenické práce

 • Dodávka a montáž kamene
 • Dodávka a montáž obkladů
 • Dodávka a pokládka podlah
 • Dodávka a obložení fasád
 • Dodávka a pokládka střech
 • Dodávka a montáž interiérů
 • Dodávka a montáž exteriérů
 • Stavební kamenické práce
 • Stavební řemeslné práce
 • Sanace kamene a prvků
 • Stavební rekonstrukce kamene
 • Stavební dozor kamenných prací

Inspekce a znalecké posudky kamenných materiálů

 • Inspekce kamenných povrchů
 • Inspekce kamenných objektů
 • Znalecké posudky kamene
 • Stavební posudky kamene
 • Znalecké posudky podlah
 • Znalecké posudky obkladů
 • Znalecké posudky památek
 • Znalecké posudky staveb
 • Znalecké posudky soch
 • Znalecké posudky repasí
 • Znalecké posudky fasád
 • Znalecké posudky dlažby

Repase a renovace kamenných schodišť a podest

 • Renovace kamenných schodů
 • Broušení kamenných schodů
 • Pemrlování kamenných schodů
 • Pískování kamenných schodů
 • Opravy a repase schodišť
 • Čištění kamenných schodů
 • Renovace teraco schodů a podest
 • Renovace žulových schodů
 • Renovace mramorových schodů
 • Renovace pískovcových schodů
 • Impregnace a konzervace schodů
 • Protiskluzové nátěry schodů

Repase a renovace a kamenných podlah

 • Renovace kamenných podlah
 • Broušení kamenných podlah
 • Pískování kamenných podlah
 • Parní čištění kamenných podlah
 • Opravy a repase, doplnění podlah
 • Čištění kamenných podlah
 • Renovace teraco podlah a podest
 • Renovace žulových podlah
 • Renovace mramorových podlah
 • Renovace pískovcových podlah
 • Impregnace a leštění podlah
 • Protiskluzové nátěry podlah

Repase a renovace a betonových povrchů a betonu

 • Renovace betonových podlah
 • Broušení betonových podlah
 • Tryskání betonových podlah
 • Parní čištění betonových podlah
 • Opravy a repase, doplnění podlah
 • Čištění betonových podlah
 • Revitalizace betonových podest
 • Renovace betonových schodů
 • Renovace betonových soklů
 • Leštění betonových podlah
 • Impregnace betonových podlah
 • Protiskluzové nátěry podlah

Repase a renovace a kamene a pomníků

 • Renovace kamenných povrchů
 • Broušení kamenných povrchů
 • Tryskání kamenných povrchů
 • Parní čištění kamenných povrchů
 • Opravy, repase, doplnění kamene
 • Čištění kamenných povrchů
 • Renovace pískovce a soch
 • Renovace žuly a pomníků
 • Renovace mramoru a památníků
 • Renovace přírodního kamene
 • Impregnace kamene a povrchů
 • Protiskluzové nátěry kamene

Impregnace a ochrana kamene a povrchů

 • Konzervace kamenných povrchů
 • Impregnace kamenných povrchů
 • Samočistící ochrana kamene
 • Zvýrazňující impregnace kamene
 • Protiskluzná impregnace kamene
 • Patinování a kolorování kamene
 • Retušování a sjednocení kamene
 • Napouštění a uzávěra kamene
 • Anti-graffiti ochrana kamene
 • Krystalizace mramoru a kamene
 • Polymerizace kamene a povrchů
 • Nano impregnace kamene

Kamenické práce, řemeslné práce, kamenosochařské práce, brusičské práce, podlahářské práce, broušení podlah, broušení schodů, opravy kamene, renovace kamene, renovace kamenných památek, konzervace kamenných povrchů, impregnace kamenných povrchů, protiskluzné nátěry podlah a kamenných povrchů aj. jsou prováděny ve spolupráci s našimi vedoucími pracovníky. Technické vybavení našeho sdružení je možné v rámci společných realizací užívat dle dohody k provedení kvalitní realizační práce pro naše firemní zakázky.

Naše sdružení pro vzájemnou spolupráci očekává bezúhonné OSVČ, disponující vlastím vozem a základním pracovním kamenickým náčiním a vybavením, základním či pokročilými kamenicko-řemeslnými pracovními zkušenosti, flexibilní a operativní přístup v rámci jednotlivých smluvních realizací, poctivý a důsledný přístup k dílčím svěřeným komplexním realizacím, adekvátní a loajální přístup k zadavateli, investorovi, klientovi a zákazníkovi v rámci probíhající realizace.

V případě Vašeho zájmu můžete navštívit naší fotogalerii či videogalerii a prohlédnout si ukázky našich realizací či přímo sekci ceník, kde naleznete přehled našich úkonů a jejich cenových hladin.

Děkujeme za Vaši přízeň a těšíme se na spolupráci.

Vedení společnosti Kamenický Servis®