Renovace kamene a památkově chráněných objektů zajišťovala sdružení Kamenický Servis® ve spolupráci s významnými akademickými sochaři v rámci projektu NPÚ a odborně prováděcích kamenických prací a repase pískovcové kašny a pískovcových schodů v rámci hlavního města Prahy.

Repase kamene

I. Lokalizace památky

 1. kraj: Praha
 2. obec: Praha

II. Popis památky

 1. popis:
  Kamenné prvky a kašny nádvoří jsou vytvořeny z Hořického žluto hnědého pískovce.
 2. popis stavu památky před započetím restaurátorských prací:
  Povrch je pokryt prachem, usazenými nečistotami, lišejníky a mechy. Hrany a profily
  pískovcových prvků vykazují drobná mechanická poškození a drobné starší opravy vápennou
  maltou provedené v průběhu života prvků.

III. Koncepce restaurátorského zásahu

 • Povrch prvků bude očištěn od vrstev prachu a usazených nečistot.
 • Budou odstraněny zbytky lišejníků a mechů.
 • Po očištění bude provedeno celkové zpevnění povrchu kamene.
 • Doplněné prvky budou zaretušovány lokální barevnou retuší.
 • Závěrem bude proveden hydrofobní nátěr s biocidní přísadou

IV. Postup práceRepase kamene

Povrch kamene v rámci renovace kamene a repase kamene bude očištěn od vrstev prachu a usazených nečistot pomocí vody a kartáčů z umělého vlákna, tlakovou parou a pastvou Imesta CP. Ke snímání zelených lišejníků a mechů bude použit biocidní prostředek Porosan.. Povrch kamene bude celoplošně stabilizován organokřemičitou zpevňující látkou Imesta Ifest OH, která zachová paropropustnost kamene. Dále budou zaretušována drobná poškození. K doplňování bude použita směs umělého kamene, která se barevností a strukturou přizpůsobí původnímu materiálu. Doplněné partie budou následně povrchově upravovány, tak aby se co nejvíce přizpůsobily struktuře okolního kamene. Na doplňovaných partiích bude použita lokální barevná retuš, fixovaná Imestou Ifest OH. Povrch kamene bude opatřen hydrofobním nátěrem Imesta IW 290.

Repase kamene

VII. Použité technologie a materiály

 • Čištění kamene od vrstev prachu
  • regulovaná tlaková voda a pára
  • kartáče z umělého vlákna a pasty Imesta CP
 • Stabilizace kamene
  • Imesta Ifest OH
 • Doplňování chybějících partií
  • umělý kámen (pojivo z bílého cementu, křemičitý písek, akrylátová disperze Sokrat 2802)
 • Čepy a armatury
  • nerezové kotvy Weha
 • Doplnění teraca
  • mramorová drť stejné barvy a hrubosti, cement
 • Lokální barevná
  • retuš barevné pigmenty Bayer
  • Imesta Ifest OH
 • Biocidní přísada
  • Porosan
 • Hydrofobní nátěr Imesta IW 290

Tato realizace restaurátorského díla byla provedena ve spolupráci s významný akademickým sochařem panem Petrem Dufkem, který dal uměleckou záštitu a odborný dohled celé realizace pro naši sdružení Kamenický Servis®.