Renovace kamene a repase kamene a plastiky památkově chráněného monumentu zajišťovala sdružení Kamenický Servis® ve spolupráci s významnými akademickými sochaři a Národním Památkovým úřadem HL.M.Prahy v rámci projektu a odborně prováděcích kamenických prací a restaurování kamenných pomníků a památníků, soch a plastik kamene.

Jedná se o kamennou plastiku z Hořického jemnozrnného pískovce z druhé poloviny minulého století. Podstavec ze štípaného řemínkového obkladu a hlavice znázorňující květ. Dílo má jemně špicovaný a zubákovaný povrch. Autorská práva nám v tuto chvíli nejsou známa.

Současný stav

Povrch díla je pokryt usazenými nečistotami, prachem lišejníky a hlavně zčernalými smogovými krustami. Na povrchu kamene je patrná začínající koroze, která je způsobena povětrnostními vlivy a zapříčiňuje ztrátu původní modelace.
Obklad betonového základu podstavce ze štípaného řemínkového obkladu stejného pískovce je staticky narušen, jednotlivé řemínky se oddělují a rozvírají spáry.

Fotodokumentace

renovace kamene a plastiky

Návrh postupu restaurování

Povrch kamene bude nutno očistit od nánosu prachu a usazených nečistot. Čištění bude provedeno za pomoci regulovaného tlaku páry. Na odstranění řas a lišejníků bude použito vhodných biocidních prostředků. Zčernalé krusty budou snímány za pomoci vhodné chemické pasty. Vhodný chemický přípravek bude určen po náležitých zkouškách.

Čistící pasty budou aplikovány na zvlhčený kámen aby nedošlo k nasáknutí do povrchu kamene. Zkorodované partie budou stabilizovány organo-křemičitou látkou která zachová paropropustnost kamene a nezmění jeho barvu.
Postup stabilizace bude dle potřeby opakován.
Staticky narušené řemínkové obklady budou demontovány a po stavební úpravě podkladu opětovně osazeny na své místo. Kompletně bude provedeno nové spárování.

Následně bude provedena lokální barevná retuš za účelem optického sjednocení.
Závěrem bude celé dílo opatřeno hydrofobním nátěrem za účelem zabránění pronikání srážkové vody do povrchu kamene a prodloužení životnosti kamenného prvku systémem Finalit®Professional NR.22 s garancí na hydrofobní efekt a vodoodpudivou schopnost a ochranu povrchu s garancí 3-roky nebo samočistícím fotokatalytickým ochranným třívrstvým nátěrem FN NANO s garancí na čistých povrch a samočistící schopnost po dobu 10-ti let.

Vypracoval a prováděl tým sdružení Kamenický Servis® pod vedením technického ředitele sdružení Michala Nového.