Repase dlažeb a restaurování kamenné dlažby bylo provedeno v památkově chráněném objektu budovy Národní knihovny České republiky prostřednictví a zajištěním sdružení Kamenický Servis® ve spolupráci s významnými akademickými sochaři a Národním Památkovým úřadem HL.M.Prahy v rámci projektu a odborně prováděcích kamenických prací a restaurování historických kamenných dlažeb.

Repase dlažby a kamenné dlažby chodeb vychází poznání, že jsou vytvořeny z Božanovského žluto hnědého pískovce. Schodišťové stupně jsou z jemnozrnné Mrákotínské žuly a dlažby podest z litého teraca a pálených dlaždic.

Stav a popis stavu památky před započetím restaurátorských a kamenických prací vychází ze zjištění, že povrch je pokryt prachem, usazenými nečistotami, lišejníky a mechy. Hrany a profily pískovcových prvků vykazují drobná mechanická poškození a drobné opravy vápennou maltou provedené v průběhu života nemovitosti.

restaurování dlažby

Renovace dlažby a její restaurování je provedeno na základě zjištění a inspekce povrchu:

I. Lokalizace památky

1. kraj: Praha
2. obec: Praha 1
3. adresa: Klementinum Praha 1
4. vlastník: Hl. město Praha
5. investor: Národní knihovna české republiky

II. Koncepce restaurátorského zásahu

 • Povrch prvků bude očištěn od vrstev prachu a usazených nečistot.
 • Budou odstraněny zbytky lišejníků a mechů.
 • Po očištění bude provedeno celkové zpevnění povrchu kamene.
 • Bude provedena rekonstrukce chybějících částí hran dlažeb.
 • Doplněné prvky budou zaretušovány lokální barevnou retuší.
 • Závěrem bude proveden hydrofobní nátěr

Povrch kamene bude očištěn od vrstev prachu a usazených nečistot pomocí vody a kartáčů z umělého vlákna a tlakovou parou. Povrch kamene bude celoplošně stabilizován organo-křemičitou zpevňující látkou Imesta Ifest OH, která zachová paropropustnost kamene. Dále budou zaretušována drobná poškození. K doplňování bude použita směs umělého kamene, která se barevností a strukturou přizpůsobí původnímu materiálu. Doplněné partie budou následně povrchově upravovány, tak aby se co nejvíce přizpůsobily struktuře okolního kamene. Na doplňovaných partiích bude použita lokální barevná retuš fixovaná Imestou Ifest OH. Povrch kamene bude opatřen hydrofobním nátěrem Imesta IW 290.

III. Použité technologie a materiály

Čištění kamene od vrstev prachu: 

 • regulovaná tlaková voda a pára, kartáče z umělého vlákna

Stabilizace kamene: 

 • Imesta Ifest OH

Doplňování chybějících partií:

 • umělý kámen Petra C

Doplnění teraca: 

 • mramorová drť stejné barvy a hrubosti, cement

Lokální barevná retuš: 

 • barevné pigmenty Bayer, Imesta Ifest OH

Hydrofobní nátěr: 

 • Imesta IW 290

VI. Postup restaurátorských prací:

restaurování dlažby

Byla provedena fotodokumentace.
Povrch díla byl očištěn od usazených vrstev nečistot, mechů a lišejníků, pomocí vhodného biocidního prostředku. Větší nánosy byly odstraněny mechanickou cestou pomocí dřevěných špachtlí. Čištění zčernalých povlaků bylo prováděno pomocí čistících past, regulované tlakové páry a kartáči z umělého vlákna. Čistící pasta byla nanesena na navlhčený povrch kamene a ponechána působit po dobu cca. 20 min. Rozpuštěné nečistoty byly smyty regulovanou tlakovou vodou. Tento postup byl několikrát opakován.

 1. Zkorodované partie kamene byly stabilizovány organokřemičitou látkou.
 2. Nevhodné a dožívající tmely byly sejmuty.
 3. Chybějící části byly doplněny umělým kamenem.
 4. Na doplněných partiích byla provedena lokální barevná retuš z důvodu eliminace barevných rozdílů.

Vypracoval a prováděl tým sdružení Kamenický Servis® pod vedením technického ředitele sdružení Michala Nového.