Prezident České republiky udělil ZÁŠTITU projektu odhalení nové plastiky Mistra Jana Husa s názvem „Cesta ke smíření“ 4. července 2015.

Renovace památek a renovace kamene se nezadržitelně dostává do popředí a toto krásné řemeslo zdá se nebude zapomenuto.

Renovace památek