Renovace betonových podlah, broušení kamenných podlah, čištění kamenných podlah a zušlechťování a impregnace betonu a betonových podlah je prováděno kombinacemi technologií Švédské sdružení HTC ( HTC Twister a HTC – SuperFloor ®) a italské sdružení Klindex ( Klindex – Super Beton®).

Renovace průmyslových podlah

Sdružení Kamenický Servis® použitím správně zvolené metody renovace a úpravy betonu dokáže naše sdružení zušlechtit betonovou podlahu klienta co do kvality vzhledu a vlastností srovnatelné s nejlepšími přírodními kamennými povrchy. Takto upravený betonový povrch lze využít v nepřeberném množství variací jeho využití. Od vstupních atrií hotelů, office center nebo rezidencí, po běžné provozy obchodních center, škol, ale i průmyslových provozů.

Broušení betonu a množství variant a jejich volba pro renovaci betonu, broušení betonu a zušlechťování betonu těmito technologiemi záleží pouze na přání klienta jakého chce dosáhnout konečného výsledku. Údržba takto ošetřené betonové plochy jen za pomoci čisté vody bez použití jakýkoliv chemických přípravků. Beton dokážeme dokonale vyčistit, vybrousit do maximálního zrcadlového lesku, povrch betonu můžeme přirozeně zbarvit, penetrovat a následně vytvrdit pro značnou odolnost proti mechanickému poškození lesku. O 60 % nižší náklady na celou dobu životnosti než u tradičních podlahových řešení. I přes vysoce lesklý povrch se jedná o neklouzavou úpravu dle platných norem EU.

Prostý beton je odolný především vůči namáhání tlakem, naproti tomu snese pouze malé tahové zatížení. Proto se beton kombinuje s železnou výztuží – vzniká železobeton. Další možností je přidat různá vlákna, drátky apod., vzniká drátkobeton. Lehčený beton, u kterého bylo vylehčení dosaženo při výrobě vytvořením pórů do hmoty betonu, nazýváme pórobeton. Pórobeton je typický svojí lehkostí, dobrými tepelněizolačními vlastnostmi a jednoduchým použitím.

Beton v kombinaci se skleněnými tvarovkami, tzv. luxferami, tvoří sklobeton. Sklobetonem je též nazýván kompozitní materiál složený z portlandského cementu, skleněných vláken, anorganického plniva a dalších přísad dle požadovaných vlastností konečného materiálu.

Speciálním betonem označujeme beton, který má neobvyklou vlastnost(i), nebo jinak neobvyklé použití. Mezi speciální betony patří např. lehký beton, těžký beton, vysoko pevnostní beton, samozhutnitelný beton, vláknobeton, vodotěsný beton, stříkaný beton, a jiné. Správným složením lze docílit mnoho rozdílných vlastností betonu.

Renovace průmyslových podlah

Kamenický Servis® je proškoleným prováděcím sdružením, která zajišťuje renovaci a broušení a impregnaci různých typů podlah švédského systému HTC Superfloor®, který dodává ve čtyřech různých provedeních: Platinum, Gold, Silver a Bronze. To znamená, že si můžete vybrat mezi podlahou s matnou nebo velmi lesklou povrchovou úpravou. Všechna čtyři provedení HTC Superfloor® mají jedno společné: jsou funkční, hospodárná, ekologická a dobře vypadají.

Betonová podlaha HTC Superfloor® Platinum vytváří nejlesklejší povrch; toto provedení běžně doporučujeme zákazníkům. Zahrnuje více brusných fází než ostatní provedení. Výsledkem je podlaha s nepřekonatelnou odolností. Kola a látky z vozíků nezanechávají žádné stopy na lesklém povrchu a od podlahy se mírně odráží světlo.

Betonová podlaha HTC Superfloor® Gold nebrousíte tak hluboko do betonu jako v provedení Platinum. To znamená, že se odkrývá méně štěrkopísku. V provedení Gold stejně jako v ostatních následuje leštění podlahy systémem HTC Twister™, aby se dosáhlo téměř tak zářivého lesku jako s úpravou Platinum. Gold vytváří podlahu s vynikající odolností proti stopám od kol vozíků atd. HTC Superfloor® Gold je ideální pro podlahy, které jsou již hladké a rovné.

Betonová podlaha HTC Superfloor® Silver je variantou provedení Platinum. Při použití tohoto provedení brousíte stejně hluboko do betonu jako v provedení Platinum, ale neleštíte. Štěrkopísek je odkrytý stejně jako v provedení Platinum. Silver je tudíž výbornou volbou v případě, že chcete podlahu s matnou povrchovou úpravou.

Betonová podlaha HTC Superfloor® Bronze je provedení s nejmenším počtem brusných a lešticích fází. Toto provedení nezahrnuje odkrytí stavebního betonu. Místo toho se vrstva povrchové směsi vyleští, ale neodstraní. Tento postup vytváří pevnější povrch s lesklou úpravou.

Betonová podlaha HTC Superfloor® pro elektronický průmysl má atesty a zkoušky odporu provedené jak na podlahových nosnících, tak na betonových deskách na zemi prokázaly, že HTC Superfloor® vyhovuje normě SS-EN 61340-5-1. Naměřené hodnoty spadají do přípustného rozsahu podle mezinárodní normy IEC i podle americké normy ANSI/ESD. Při zkouškách chůze v elektrostatické obuvi vznikají minimální nebo nulové elektrostatické výboje. Výrobek HTC Superfloor v žádném případě nepřekročil meze stanovené v normě pro manipulaci s elektronikou.

Renovace průmyslových podlah

Betonová podlaha Superfloor® a snadná renovace betonové podlahy představuje revoluční řešení pro broušení a leštění starých a nových betonových podlah. Leštěný beton se díky tomuto systému rychle stává konečným povrchovým materiálem, na který není potřeba používat vosky a polymerové nátěry. Díky převratnému vývoji ve výrobě speciálních brousících strojů a technik broušení mají nyní dodavatelé průmyslových i komerčních podlah možnost provést finální úpravu povrchů, ať už nových nebo starých, leštěním do vysokého lesku a dodat tak investorovi podlahu, která nikdy nepotřebuje voskovat a ze které se neslupují horní vrstvy.

Systém SUPERBETON® umožňuje dosáhnout vysoce kvalitního povrchu s extrémně vysokou odolností, vzhledem připomínající přírodní kámen jako mramor, žula nebo terrazzo, který se vyznačuje výjimečnou tvrdostí a odolností vůči mechanickému opotřebování. Z tohoto důvodu se sytém SUPERBETON® stal velmi oblíbeným zejména v průmyslových oblastech s velkým provozem, kde minimalizuje náklady na údržbu. Tato technologie zajišťuje dosažení velmi rovného a hladkého povrchu, který i v průmyslových oblastech může mít vedle vysoké odolnosti také velmi přitažlivý vzhled. Rovný a hladký povrch snižuje opotřebení a nároky na údržbu vysokozdvižných vozíků, především opotřebení pneumatik, ložisek a převodovek.

Renovace průmyslových podlah

Absence elektro-izolační vrstvy na povrchu snižuje zatížení elektrických zařízení způsobené elektrostatickými výboji. Podlaha z leštěného betonu má velmi uzavřené póry, díky čemuž jsou eliminovány skvrny po pneumatikách a stává se lehce udržovatelná ekologickým způsobem bez použití silných čističů. Díky výjimečným vlastnostem jsou podlahy upravené systémem SUPERBETON® velmi oblíbené v logistických centrech, prodejních skladech, průmyslových halách, administrativních budovách, autosalónech, ale i restauracích, obchodech a dokonce v rodinných domech. Všude poskytují svým majitelům nenáročnou údržbu, vysoký lesk, reprezentativní vzhled a dlouhou životnost. Díky speciálnímu prostředku Beton Hardener, který je součástí systému SUPERBETON®, bude podlaha až osmkrát tvrdší a odolnější mechanickému otěru.

Díky vedoucí strategii výzkumu a vývoje je zkombinován pokrok v planetových bruskách, výrobcích na úpravu povrchu a nejnovější diamantové technologii, aby byl vytvořen systém, ve kterém mohou být nové i staré betonové podlahy přeměněny na vysoce odolné, neuvěřitelně hutné a vizuálně velice přitažlivé plochy. Navíc dokonalým systémem kvalitního diamantového brusiva vyráběného umožňuje uživateli dosáhnout lesku v méně krocích a ve vyšší kvalitě.

Impregnace a ochrana betonu

Impregnace a ochrana vyčištěných betonu je velmi důležitá. Pomáhá udržet vyčištěné materiály výrazně delší dobu, jelikož vyčištěný povrch betonu je ochráněn vrstvou molekul, které obalí strukturu povrchu a zamezí tak pronikání nečistot do vyčištěného povrchu a je tak mnohem snadnější broušení a údržba povrchu, jelikož všechny nečistoty po dobu trvání impregnace ulpívají na povrchu vyčištěné betonu.

Renovace průmyslových podlah

Impregnace betonu dle norem britské certifikace IICRC a profesionálního systému broušení betonu Diamond Professional™ je prováděna dle měření infra teplotním měřičem a hydro měřičem z hlediska vlhkosti povrchu. Tyto informace nám následně umožní zvolit vhodný čas aplikace penetrace či impregnace na vyčištěný povrch betonu. V případě zbytkové vlhkosti v povrchu betonu, může dojít k nedostatečnému zesíťovaní nano částic impregnace a slabé ochraně.

Voskování a polymerizace betonu

Impregnace betonu voskem (polymerizace) zabraňuje před nadměrným opotřebením a ušpiněním. Díky povrchové úpravě a vrstvě získá beton také vlastnosti proti uklouznutí a mnohem lépe se udržuje v čistotě. Základem procesu je velmi důkladné mechanické obroušení podkladu případné odstranění starých polymerů – strhávačem vosků, neutralizace a vyschnutí, nanesení ochranné polymerové vrstvy.

Voskování betonu velmi účinně předchází obrušování betonu od písků, prachu, pylu, otěrem při chůzi, a jiných nečistot. Tím vznikají mikropóry do kterých se dostává nečistota, která se velmi špatně odstraňuje. Tímto vlivem se beton stává matná, mění se barva a velmi špatně se čistí. Toto vše pravidelná péče a celoroční údržba vyřeší v předstihu a ke spokojenosti obou stran.

Pro specifické zatížení povrchu betonu používáme jako ochranu polymerní disperze s kovovým síťováním s vysokou odolností a hedvábně matnou optikou. Úprava polymerním voskem splňuje požadavky normy DIN 18032 protiskluzovosti. Metoda je vhodná pro sanaci ochranného filmu High-Speed (mechanické vytvrzení polymerní vrstvy), která násobně zvyšuje odolnost ošetřeného povrchu.

Nabízíme i aplikaci polymerních vosků určených do lékařských zařízení splňující nejpřísnější hygienické normy. Při použití jakýchkoli polymerních vosků je třeba zvážit, zda je tato úprava vhodná pro zamýšlené zatížení betonu.

Nanotechnologická impregnace betonu

Renovace průmyslových podlah

Nanotechnologická impregnace betonu systémem FINALIT Professional™ s hydrofobním a nepřilnavým nano efektem okamžitě reaguje a přilne dokonale k povrchu. Nanotechnologická impregnace má super hydrofobní vlastnosti, odpuzuje nečistoty a zamezuje jejich přilnutí do struktury materiálu. Tím velmi zjednodušuje běžné broušení materiálů a významně prodlužuje jejich životnost a vylepšuje optický vzhled.

FINALIT Professional™ je systém ochrany a impregnace betonu, kdy dochází ke spojení ochranných částic s podkladem a je vytvořen absolutně spolehlivý ochranný mechanismus pro povrch. Impregnovaný a formovaný povrch zůstává ovšem paropropustný – má možnost „dýchat“. To nám umožňuje vytvořit díky této technologii hydrofobní, olejofóbní a acidofobní úpravu povrchu.

Nanotechnologická impregnace betonu je prováděna buď ruční válečkovací nebo strojní metodou postřiku impregnačního roztoku pomocí ručního aplikátoru nebo strojního aplikátoru. Strojní metodu postřiku provádíme patentovaným systémem WAGNER ©.

Nanotechnologická impregnace je z hlediska optiky především forma transparentního impregnačního povrchu na bázi nanočástic, který vytváří vysoce hydrofobní ochranu betonových a kamenných či keramických materiálů. Ošetřený materiál je paropropustný – prodyšný a chrání před vnějšími vlivy jako např. jsou: špína, voda a jiné kapaliné látky. Provedená aplikace je zcela bez zápachu, chemicky odolná proti přípravkům do hodnoty pH13, plně transparentní bez viditelné vrstvy. Díky změně̌ povrchového napětí vyperlí tekutiny od povrchu pryč̌ a nečistota nemůže přilnout k povrchu.

Renovace průmyslových podlah

Zvýrazňující impregnace betonu

Zvýrazňující a oživující impregnace betonu je z hlediska optiky především forma zvýrazňujícího a prohlubujícího impregnačního povrchu na bázi hybridních nanočástic, tedy spojení nano částic a polymerních a polyuretanových částic, které tvoří silnou a odolnou vrstvu impregnovaného povrchu.

Zvýrazňující impregnace betonu mají různé jakosti a stupně zvýraznění a především různé životnosti trvanlivosti zvýraznění tónů a barev povrchu a dle těchto ukazatelů se především určuje nová hladina takovýchto impregnačních nátěrů. Velice důležité vzít na vědomí, že volba typu zvýrazňující impregnace je stanovena především dle PH povrchu betonu, kamenného a keramického povrchu, jeho savosti, je struktury a celkového opotřebení povrchu.

Zvýrazňující impregnace betonu jsou dva typy a to jednosložkové zvýrazňující impregnace, které se používají především na vysoce opotřebených površích neb mají silnou viskozitu a silný zvýrazňující účinek a také se vyznačují především dlouhou dobou schnutí, což znamená cca 12hod bez zátěže. Dvousložkové impregnace jsou často používané pro jejich rychleschnoucí vlastnosti vs. jednosložkové impregnace a to cca 3-5hodin. Mají menší viskozitu, ale toto je nahrazeno dvousložkovou více fázovou aplikací prostřednictvím zvýrazňující penetrace a ochranné transparentní impregnace. Následně je možné pak povrchu strojově zaleštit a díky vícevrstvému penetračnímu základu určit nebo volit úroveň a tón zvýraznění betonu, kamenných a keramických povrchů.

Renovace průmyslových podlah

Protiskluzná impregnace betonu

Bezpečnostní protiskluzná impregnace betonu, kamenných a keramických povrchů je aplikována nanesením speciálního prostředků a ochrannou impregnaci určenou ke zvýšení protiskluzovosti povrchu betonu. Poté provádíme denní údržbu, ke které postačí čistá voda s občasným použitím stopového množství přípravku sdružení Finalit®pro univerzální betonové materiály, který podporuje stálost vlastností ošetřeného povrchu. Přípravek má mimo mycích schopností také výhodu, že v jednom ošetřuje a udržuje protiskluzného vlastnosti betonu. Aplikace odpovídá běžnému mytí betonu – je levná a snadná.

Například každá dlažbová beton má uveden protiskluz v jakém je vyrobena (jedná se pouze o hodnotu kluzné/protiskluzné plochy). Stupně protiskluznosti se značí R 9 až R 13 podle normy DIN 51130. R 9 na šikmé ploše v úhlu 6-10 stupňů, R 10 v úhlu 10-19 stupňů, R 11 v úhlu 19-27 stupňů, R 12 v úhlu 27-35 stupňů a R 13 nad 35 stupňů. Stupeň protiskluznosti výrobci značí písmeny A – B – C, kdy je C nejvyšší stupeň. Do běžné domácnosti není důvod proti skluz více řešit. V okolí bazénu či veřejných prostor je již tento údaj důležitý a je na něj kladen velký důraz.

Hodnotu protiskluzových vlastností lze zvýšit i vhodným mechanickým opracováním betonu s kombinací vhodné protiskluzové bezpečnostní impregnace, kdy povrch zaleštíme abrazivními pady do požadované hrubosti normy na skluznost mokrého povrchu. U všech forem speciálních protiskluzových úprav je nutné počítat s vyšší náročností pravidelné údržby upraveného povrchu, aby zůstaly dlouhodobě zachovány jeho protiskluzové vlastnosti.