Kamenický Servis® se specializuje na odborné provádění broušení teraco, renovace teraco a leštění a impregnace teraco povrchů prostřednictvím profesionálních technologií z hlediska opracování a ošetření, která má přímý vliv na jeho vzhled a užitné vlastnosti. Jedná se o působení chemického prostředku – penetrace či impregnace se zvýraznění nebo bez zvýraznění na bázi plast-polymerní technologie. Tím se zvýší lesk kamene, zvýrazní se jeho barva a zacelí se drobné rýhy na povrchu.

Renovace teraco podlah a terazzo povrchů provádíme zároveň se stavebními pracemi, včetně výroby stavebních teraco prvků od roku 1992. Úzce se specializujeme na aplikaci litých podlah, dlažeb, soklů, schodů, parapetů ad. z umělého kameninového materiálu známého jako teraso, teraco nebo terazzo.

Kamenický Servis® zajišťuje kompletní servis stavebních prací související s nabízeným sortimentem produktů z teraca. Součástí těchto služeb a prací je návrh podlahy, vyrovnání a úprava betonového podkladu, řešení prasklin a děr, dále pak dilatace z palety nabízených materiálů (hliník, mosaz, plast).Nanášení teraca, jeho úprava v místě realizace zakázky, kterou mj. představuje broušení, tmelení a finální impregnace, je přirozenou samozřejmostí. Zmíněnou impregnací pak nové teraco nabývá mokrých, matných a lesklých vzhledů dle přání a požadavku zákazníka.

Renovace a leštění teraco

Teraco, teraso nebo též terazzo je tradiční materiál používaný na výrobu podlah, schodů, parapetů a jiných stavebních a okrasných prvků ze směsí plniva a pojiva. Plnivem jsou nejčastěji kamenné drtě, někdy pak i další, méně tradiční materiály, jako je sklo či perleť. Pojivo je buď na bázi bílého či šedého portlandského cementu, rychle tuhnoucích teracových pojiv nebo syntetických pryskyřic. Rozdíl je především ve fyzikálních vlastnostech zhotovených podlah, dlažeb a dalších produktů. Liší se také svoji cenou. Teraco je barvitelné barevnými pigmenty dle požadavků zákazníka.

Naše sdružení Kamenický Servis® doporučuje volit teraco povrchy pro jeho jednoznačné výhody. Povrch je na rozdíl od přírodních kamenných a keramických obkladů bez spár – celistvý, je dilatován jen ve větších plochách (nad 3x 3 metry) a v místech vyššího pnutí. Dilatuje se buď mozaikou, nebo dilatačními lištami (kovovými, plastovými). Povrch je pevný, vysoce odolný, s dlouhou životností. Renovace povrchu terasa, za zlomek ceny nového. Lze využít s pestré škály nespočetného množství variant díky velkému množství frakcí kamenných drtí, barvitelnosti pojiva, případně použitých mozaik nebo materiálů jako je sklo.

Renovace a leštění teraco

Teraco povrchy mají nižší (cca poloviční ) pořizovací cena než u podlah a dlažeb z přírodního kamene. Díky kotvícím můstkům možnost nanášení na netradiční materiály, jako je například kov a sádrokarton. Možnost výroby prefabrikátů různých druhů a tvarů (kuchyňské a koupelnové desky, sprchové vany, parapety, sokly, stoly, květináče), které skvěle doplní podlahy i schody. Pod teracovou podlahu lze instalovat podlahové topení. Teraco lze využit jak ve vnitřních prostorech, tak i ve venkovním prostředí. Teraco je nehořlavé a snadno se udržuje.

Pokládka teraco podlah, teraco schodů a teraco povrchů vyžaduje jako Vhodný podklad pod teraco beton třídy B15 a vyšší v tloušťce 6 – 8 cm vyztužený kari sítí s oky 10x 10 cm a tloušťce min. 6 mm. Beton musí být od dilatován od zdí miralonem o síle 3-10 mm. U větších ploch je nutné beton rozdilatovat na čtverce 3x 3 m a v místech, kde dochází k pnutí. Tyto a další podmínky vyhodnotíme dohlídkou v místě realizace před zahájením prací. Povrch betonu musí být hrubě ztržený – negletovaný. Nerovnost betonu by neměla přesahovat ± 3mm na dvou metrech. Teraco lze samozřejmě odlévat i na staré betony, anhydrid, kov i např. na původní teraco. V těchto případech je vhodné použití adhezního můstku.

Renovace a leštění teraco

Kamenický Servis® dbá na co nejpreciznější přípravu podkladu a to z hlediska sešití nežádoucích prasklin, odbroušení nerovností podkladu, vyrovnání nebo doplnění podkladu. Na připravený povrch se v požadovaných místech připevní dilatace (hliníkové, mosazné, plastové). Je-li to třeba, povrch se penetruje, nebo se aplikují adhezní můstky. Teraco se vylévá v tloušťce 10 – 30 mm v závislosti na použitém materiálu. U klasických cementových směsí je podlaha pochozí nejdříve po 24 hodinách, a to po deskách (dřevotříska, extrudovaný polystyrén atd.), které povrch ochrání. Jestliže je použita nákladnější rychletvrdnoucí směs, je povrch pochozí už po 2 hodinách. S ohledem na to je vhodné v objektu nebo kolem něj používat jiné cesty, nebo připravit přechody.

Renovace a leštění teraco

Broušení teraco povrchů provádíme suchou nebo vlhkou cestou, používáme nářadí a nástroje, které zajišťují co nejúčinnější odsávání odbroušeného materiálu, čímž významně snižujeme prašnost během pracovního procesu. Teraco je brousitelné v závislosti na teplotních podmínkách za 2 – 7 dnů, u rychletvrdnoucí směsi za 24 hodin. Při hrubém broušení se podlahy odbrousí o několik mm, podle hrubosti plniva. Po zbroušení se podlahy tmelí. Zatmelená podlaha je pochozí v závislosti na teplotě, nejdříve cca po 30 minutách. Tmel podlahu částečně chrání před poškozením nečistotami a stavebními hmotami, proto je někdy dobré podlahu nechat zatmelenou do doby, než se dodělají všechny práce, které by mohly poškodit už dokončenou podlahu, tzn. omítky, štuky, opravy zdí, instalace zábradlí, natírání zábradlí, zvýšený provoz apod. I tak je ovšem třeba dbát zvýšené opatrnosti na znečištění rozmočeným kartonovým papírem, dřevotřískou, nasákavými a barvenými látkami! Jedná se o různé impregnace – např. zelený bochemit na ochranu střešní konstrukce. V případě podobných rizik je nutné podlahu zakrýt (geotextílie, fólie atd.). V poslední fázi broušení se z teraca obrousí tmel pomocí jemných brusů a teraco získá konečný vzhled.

Renovace teraco podlah a teraco povrchů vyrovnání prošlapaných a poškozených míst teracových podlah a schodů, kalibraci výškových nerovností. Tmelení a retušování poškozených míst, opravy prasklin a vydrolených míst v kameni opravujeme speciální metodou, kdy do tekutého stavu roztavený tmel vnášíme do poškozeného místa a ještě zatepla jej retušujeme do barvy kamene. Velká výhoda tohoto způsobu je, že horký tmel má v tomto stavu vysokou přilnavost a dostane se i hluboko do poškozených míst.

Renovace a leštění teraco

Tmelení a retušování prasklin teraco povrchů zahrnujeme, po domluvě se zákazníkem, do ceny při první renovaci kamene. Tento úkon provádíme během lehkého nebo hlubokého broušení podlah jelikož nelze poškozená místa tmelit samostatně bez následné povrchové úpravy! Jako zkvalitnění našich služeb, opravujeme přirozeně vydrolená místa v kameni při dalších periodických obnovách a revitalizacích kamenných povrchů.

Renovace a leštění teraco

Impregnace teraco povrchů, impregnace teraco podlah a schodů po zbroušení, kdy se povrch očistí, nechá vyschnout a následně se impregnuje je naprosto nezbytná. Díky různým druhům impregnací a vosků můžeme dosáhnout nezměněného, mokrého, matného a lesklého vzhledu. K dispozici máme mj. impregnace vhodné do prostředí, kde dochází ke styku s potravinami. Provoz je omezen jen na několik hodin.