Klient: Brno Sochorova 32 VTP UNIS, plocha 250m2
Doba realizace: Červenec 2015

Teraco, teraso je tradiční materiál používaný na výrobu podlah, schodů, parapetů a jiných stavebních a okrasných prvků ze směsí plniva a pojiva. Plnivem jsou nejčastěji kamenné drtě, někdy pak i další, méně tradiční materiály, jako je sklo či perleť.

Teraco je barvitelné barevnými pigmenty dle požadavků zákazníka.

Metod čištění teraco podlah je několik – mokré extrakční čištění, šamponování, čištění pěnou nebo padem z mikrovlákna, nylonovými pady, diamantovými pady, kartáčování podlah, nanotechnologické čištění teraco podlah či horkovodní tlakové čištění nebo parní tlakové čištění teraco podlah.

Čištění teraco podlah a důkladné profesionální čištění teraco podlah je v rámci metod našeho sdružení úzce spjato s profi značnou FINALIT Professional.

Teraco podlahy brousíme suchou cestou nebo mokrou cestou, používáme nářadí a nástroje, které zajišťují co nejúčinnější odsávání odbroušeného materiálu, tím významně snižujeme prašnost během pracovního procesu.

Teraco je brousitelné v závislosti na teplotních podmínkách za 2 – 7 dnů, u rychletvrdnoucí směsi za 24 hodin. Při hrubém broušení se podlahy odbrousí o několik mm, podle hrubosti plniva. Po zbroušení se podlahy tmelí. Zatmelená podlaha je pochozí v závislosti na teplotě, nejdříve cca za 30 minut.

Renovace a broušení teraco povrchů

Tmel podlahu částečně chrání před poškozením nečistotami a stavebními hmotami, proto je někdy dobré podlahu nechat zatmelenou do doby, než se dodělají všechny práce, které by mohly poškodit už dokončenou podlahu, tzn. omítky, štuky, opravy zdí, instalace zábradlí, natírání zábradlí, zvýšený provoz apod. V poslední fázi broušení se z teraco podlahy obrousí tmel pomocí jemných brusů a teraco získá
konečný krásný vzhled.

Renovace a broušení teraco povrchů

Impregnace a ochrana vyčištěných teraco podlah je velmi důležitá. Pomáhá udržet vyčištěné materiály výrazně delší dobu, jelikož vyčištěný povrch podlahy je ochráněn vrstvou molekul, které obalí strukturu povrchu a zamezí tak pronikání nečistot do vyčištěného povrchu a je tak mnohem snadnější čištění a údržba povrchu, jelikož všechny nečistoty po dobu trvání impregnace ulpívají na povrchu vyčištěné podlahy.