Žula – jinak označování granit

Hlubinná vyvřelá hornina, která vzniká z roztaveného magmatu při extrémně vysoké teplotě a tlaku, je stejnoměrně zrnitá, občas porfyrická. Mineralogickými složkami žuly jsou především živce, křemen, slídy a amfibol. Žula obsahuje také malé příměsi magnetitu, granátu, zirkonu a apatitu.

Výskyt

Český masiv, Šumava, Český Les, Krušné Hory, Jeseníky, Jizerky

Protože se jedná o přírodní materiál (BIO), má žula perfektní tepelné a izolační vlastnosti, je vhodná například pro podlahové topení či použití ke krbu. Žula je velmi odolná proti většině chemikálií a kyselin. Také vyniká svojí extrémní tvrdostí.

Žula v interiéru:

  • obklady a podlahy
  • schody
  • parapety a barové pulty

Žula v exteriéru:

  • obklady a podlahy
  • fasády, terasy, bazény, stěny, chodníky
  • schody, dlažby
  • hroby

impregnace žulové podlahy a kamene

impregnace žulové podlahy a kamene

Čištění žuly

Chemicky, je třeba provádět kvalitními čistícími prostředky a kvalitní čistící technikou. Čištění, s následnou povrchovou úpravou Finalit®Profesionál je ekologické čištění s maximální ochranou životního prostředí.

Metoda hybrid a Twister profesionál

Diamantový čistící systém, špičková technologie ve svém oboru, maximálně efektivní a účinná. Systém využívá kotouče vyrobené z miliard mikroskopických částeček diamantů, které žulu leští a čistí bez použití chemikálií,

Metoda čištění

Horkovodní parní vysokotlaké čištění s kontinuálním odsáváním nečistot bez nečištění okolních prostor systémem MOSMATIC Professional.

Technické parametry čištění

300bar / 120 stupňů / 30L průtok per 1min

Specifikace čištění

velmi vysoká účinnost

Po tomto důkladném vyčištění je potřeba otevřený a vyčištěný kámen zase uzavřít a do budoucna zabránit znečištování, metodou impregnace.

Metoda impregnace

hloubková penetrace a ochrana povrchu speciálními ochrannými prostředky systému FINALIT Professional.

Mechanické čištění

Žulu brousíme tzv. mokrou nebo suchou cestou, za použití profesionálních nástrojů, které zajištují kvalitní odsávání broušeného materiálu, provádí se profesionálním systémem HTC Diamond Professional.

Při hrubém čištění dochází k obroušení i několika mm žuly, dle zrnitosti a hrubosti materiálu.

Po ukončení je doporučeno penetrovat a impregnovat povrch, včetně zaleštění povrchu.

Impregnace a ochrana vyčištěné žuly je velmi důležitá. Povrch je chráněn vrstvou molekul, která zamezí pronikání nečistot.

impregnace žulové podlahy a kamene

impregnace žulové podlahy a kamene

FINALIT Professional je systém ochrany a Impregnace žuly, kdy dochází ke spojení ochranných částic s podkladem a je vytvořen absolutně spolehlivý ochranný mechanismus pro povrch. Impregnovaný a formovaný povrch zůstává ovšem paropropustný – má možnost „dýchat“. To umožňuje vytvořit díky této technologii hydrofobní, olejofóbní a acidofobní úpravu povrchu.