Renovace památek nebude zapomenuta

Renovace památek nebude zapomenuta

Prezident České republiky udělil ZÁŠTITU projektu odhalení nové plastiky Mistra Jana Husa s názvem „Cesta ke smíření“ 4. července 2015.Renovace památek a renovace kamene se nezadržitelně dostává do popředí a toto krásné řemeslo zdá se nebude...
Renovace kamenných schodů a podest

Renovace kamenných schodů a podest

Kamenický servis renovace, čištění schodů a podest sdělí a metodicky rozlišuje na různé úrovně dle stavu povrchu. Každý povrch je specifický a je zapotřebí ho nejdříve zanalyzovat a navrhnout vhodnou metodu a rozsah renovace nebo čištění a případné doporučení ochranné...
Renovace a leštění teraco a terazzo povrchů

Renovace a leštění teraco a terazzo povrchů

Kamenický Servis® se specializuje na odborné provádění broušení teraco, renovace teraco a leštění a impregnace teraco povrchů prostřednictvím profesionálních technologií z hlediska opracování a ošetření, která má přímý vliv na jeho vzhled a...
Repase dlažby a restaurování dlažby

Repase dlažby a restaurování dlažby

Repase dlažeb a restaurování kamenné dlažby bylo provedeno v památkově chráněném objektu budovy Národní knihovny České republiky prostřednictví a zajištěním sdružení Kamenický Servis® ve spolupráci s významnými akademickými sochaři a Národním Památkovým úřadem...
Renovace mramoru – leštění, impregnace a krystalizace mramoru

Renovace mramoru – leštění, impregnace a krystalizace mramoru

Kamenický Servis® se specializuje na odborné provádění broušení mramoru, renovace mramoru, krystalizace mramoru, impregnace mramoru a leštění mramoru, což je především o provedení profesionálního technologického ošetření mramoru, které má přímý vliv na jeho...