Blog

Renovace kamene a památkově chráněných objektů zajišťovala sdružení Kamenický Servis® ve spolupráci s významnými akademickými sochaři v rámci projektu NPÚ a odborně prováděcích kamenických prací a repase pískovcové kašny a pískovcových schodů v rámci hlavního města Prahy.

Číst dál...

Žula – jinak označování granit

Hlubinná vyvřelá hornina, která vzniká z roztaveného magmatu při extrémně vysoké teplotě a tlaku, je stejnoměrně zrnitá, občas porfyrická. Mineralogickými složkami žuly jsou především živce, křemen, slídy a amfibol. Žula obsahuje také malé příměsi magnetitu, granátu, zirkonu a apatitu.

Číst dál...

Klient: Brno Sochorova 32 VTP UNIS, plocha 250m2
Doba realizace: Červenec 2015

Teraco, teraso je tradiční materiál používaný na výrobu podlah, schodů, parapetů a jiných stavebních a okrasných prvků ze směsí plniva a pojiva. Plnivem jsou nejčastěji kamenné drtě, někdy pak i další, méně tradiční materiály, jako je sklo či perleť.

Číst dál...

Renovace kamene a repase kamene a plastiky památkově chráněného monumentu zajišťovala sdružení Kamenický Servis® ve spolupráci s významnými akademickými sochaři a Národním Památkovým úřadem HL.M.Prahy v rámci projektu a odborně prováděcích kamenických prací a restaurování kamenných pomníků a památníků, soch a plastik kamene.

Číst dál...

Renovace betonových podlah, broušení kamenných podlah, čištění kamenných podlah a zušlechťování a impregnace betonu a betonových podlah je prováděno kombinacemi technologií Švédské sdružení HTC ( HTC Twister a HTC – SuperFloor ®) a italské sdružení Klindex ( Klindex - Super Beton®).

Číst dál...

Kamenický servis renovace, čištění schodů a podest sdělí a metodicky rozlišuje na různé úrovně dle stavu povrchu. Každý povrch je specifický a je zapotřebí ho nejdříve zanalyzovat a navrhnout vhodnou metodu a rozsah renovace nebo čištění a případné doporučení ochranné impregnace.

Číst dál...

Kamenický Servis® se specializuje na odborné provádění broušení teraco, renovace teraco a leštění a impregnace teraco povrchů prostřednictvím profesionálních technologií z hlediska opracování a ošetření, která má přímý vliv na jeho vzhled a užitné vlastnosti. Jedná se o působení chemického prostředku – penetrace či impregnace se zvýraznění nebo bez zvýraznění na bázi plast-polymerní technologie. Tím se zvýší lesk kamene, zvýrazní se jeho barva a zacelí se drobné rýhy na povrchu.

Číst dál...

Repase dlažeb a restaurování kamenné dlažby bylo provedeno v památkově chráněném objektu budovy Národní knihovny České republiky prostřednictví a zajištěním sdružení Kamenický Servis® ve spolupráci s významnými akademickými sochaři a Národním Památkovým úřadem HL.M.Prahy v rámci projektu a odborně prováděcích kamenických prací a restaurování historických kamenných dlažeb.

Číst dál...

Kamenický Servis® se specializuje na odborné provádění broušení mramoru, renovace mramoru, krystalizace mramoru, impregnace mramoru a leštění mramoru, což je především o provedení profesionálního technologického ošetření mramoru, které má přímý vliv na jeho vzhled a užitné vlastnosti. Námi profesionální používané produkty systému a značek Finalit® Akemi, Bellinzoni, Obtego HTC chemickým složením vytvoří na povrchu ochranou vrstvu se sklovitou, lesklou či hedvábně matnou optikou včetně protiskluzné ochrany povrchu. Tím se zvýší lesk kamene, zvýrazní se jeho barva a zacelí se drobné rýhy na povrchu.

Číst dál...

Děkujeme za Vaši přízeň a těšíme se na spolupráci.

Vedení sdružení

Kamenický Servis®

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.